Hopp til innhold

Emit-brikker fra 11 år

Hedmark Skikrets med støtteordning for sine løpere/klubber ved innføring av egne brikker fra 11 år. Oppdatert 20.11.

Begrunnelsen for innføringen er de fordelene dette gir både arrangører og løpere ved avvikling av skirenn. I tillegg ser vi at stadig flere arrangører leier ut brikker til de klassene som ikke har vært omfattet av våre tidligere bestemmelser.

Men fra og med denne sesongen innfører vi altså "egne brikker" også i klassene fra 11 år og oppover. Det betyr at utøverne i alle klasser med rangert resultatliste, skal ha egne tidtakerbrikker. Der arrangørene synes det er praktisk også å ha brikker for utøverne i de yngre klassene (til og med 10 år), kan de leie ut brikker til løperne. Maks leiepris for dette settes til kr 25,- pr løp.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å bytte brikker fra løp til løp. Dette gjøres når man melder seg på. I min idrett legger man inn den brikken man skal gå med i det gjeldende skirennet.
Denne brikken "følger" automatisk med til de neste rennene man melder seg på til, og endres ikke før man selv legger inn et nytt brikkenummer i en påmelding.

Her kan du lese mere informasjon om tidtakingsbrikker

Støtteordning Hedmark Skikrets
Hedmark Skikrets har hatt en egen særskilt ordning når det gjelder brikker. Krets har egen målklokke (noen klubber har også) samt at krets har leid inn brikker for videre gratis utlån til våre arrangører. Arrangørene har dermed ikke tatt noen leie av utøvere for brikker. Leiepris er utøverne i andre kretser vant til.
Hedmark Skikrets velger nå å legge seg på linje med de andre kretsene, idet dette gir en rasjonell håndtering på skirenn og administreringen rundt brikkenummer evt kjøp/salg/bytte har blitt enkel.

Som engangstiltak og for å få fortgang i innkjøp innfører krets en støtteordning:

1. Hedmark støtter kjøp av nye tidtakerbrikker med kr 200 pr stk begrenset opp til 100 brikker. Gjelder for løpere 11-14 år. Frist 15.des. Utbetales til kostnadsramme er nådd, dermed kan grensen nås før 15.des.

2. Kjøpet registreres av hver og en når brikken er mottatt, på linken under:
https://response.questback.com/norgesskiforbund/brikker-hedmark/

3. Klubbene må nå leie brikker av krets (inkl målboks for de som ikke har selv) evt direkte fra Emit/EQTiming. Kr 25 pr brukte brikke, klubben leier de ut igjen iht NSF for kr 25 pr brikke. Krets fakturerer dette sammen med TD-avgift. NB! Ikke leie for 8-10 år!

(kravene noe revidert 201114 kl 1000, gjelder registrering av kravet)

NIF-EPI01, 01