Hopp til innhold

Sesonginformasjon hovedrenn 2016/2017

Informasjon om hovedrenn, NC, NM, Hovedlandsrenn og Ungdomsstafetten med tilhørende uttakskriterier for stafetter

Overnatting:

Felles overnatting avklart og bestillingsfrister er lagt ut. HSK bestiller overnatting for et antall løpere og sitt støtteapparat basert på påmelding. Foresatte/familie kan benytte seg av samme tilbud dersom det er kapasitet.

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder og sekunderingstjeneste og ulike smøretilbud.

Smøretjeneste Junior

1. Full smørepakke; kr 500 pr løper/par, inkl HF, topping, rill, evt feste. Blir utført av smøresjef/smørere.

2. Tilgang smørebod for å preppe selv, tips/samarbeid med smøresjef/kretssmørere. Kr 185 pr løper/start. Må ha alt utstyr og smøring selv.

Tilbud smøretjeneste/tilgang smørebod er kun tilgjengelig etter forhåndsbestilling.
NB! Smøreboder skal ikke være oppholdssted for verken utøvere eller andre.
Klubber eller enkeltpersoner kan ta ut nødvendig smøreprodukter via kretsens innkjøpsavtaler under arrangementet. Dette faktureres via klubbene i etterkant. Nærmere informasjon om praktisering av dette kommer.
Informasjon om resultater fra tester deles innad i kretsen.

(For senior gjelder egen praksis.)

Transport

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabatt avtale med SAS benyttes, kode skif904.
Transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes.

Faktureringsrutiner

Utøvers klubb faktureres i etterkant både for utøverne og evt foresatte/trenere
Faktureringen skjer felles både for reise/opphold, grunnpakke (se under) og evt smøreprodukter/annet som tas ut via krets.
Dersom det legges ut priser for overnatting er disse veiledende. Krets utfakturerer det faktiske overnattingsregning lyder på.

VIKTIG: Påmeldingen er å betrakte som bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Ved sykdom eller annet forfall må utøvers/foresattes egen reiseforsikring benyttes.

Startkontingent vil i noen tilfeller etterfaktureres klubben, dersom det er forhåndsbetaling (vanligvis) kommer dette frem ved påmeldingen, da må man ha avklart i egen klubb om det blir felles betalt på forhånd av klubben eller man må betale selv.

Grunnpakke (obligatorisk for alle deltakere fra Hedmark):
Hovedleder (adm., bestilling overnatting/reise, lagledermøter, startnummer)
Støtteapparat sekundering og drikke
Pris: kr 130 pr utøver pr påmelding

HSK-LK uttak stafetter

Generelt for alle stafettuttak:
For alle uttak vil det være en forutsetning at utøveren har vist god sportsånd og opptreden under Hedmark Skikrets/Norges Skiforbund sine arrangementer.

Stafett Hovedlandsrennet 5.3.2017 - 4X3,75 km jenter og 4X5 km gutter (KKFF)

Uttakskriterier:

1. Uttakskomite gjør foreløpig uttak på basis av på forhånd definerte SC-renn og vektlegger til slutt resultater HL

2. Følgende renn inngår i helhetlig uttaksgrunnlag
• SC1 sprint klassisk Mjøsski
• SC2 klassisk langdistanse Magnor UL
• SC3 Fristil enkeltstart Granli IL
• SC4 KM Klassisk fellesstart start Åslia Skilag
• SC5 KM Sprint fristil Hernes IL/Strandbygda IL
• SC6 Pursuit Tynset IF/Alvdal IL
• SC7 KM Fristil enkeltstart Tynset IF/Alvdal IL

• HL Fristil intervallstart
• HL sprint klassisk
3. SC1 Sprint klassisk (prolog), SC5 KM sprint fristil (prolog) og SC 7 KM Fristil enkeltstart vil utgjøre et viktig grunnlag for vurdering av styrkeforhold mellom 15 og 16 åringer for gutter. For jenter vil alle uttaksrenn med intervallstart kunne være grunnlag for sammenligning. Dersom UK til sist er i tvil vil 16-åringer bli prioritert.

4. Rangering av utøvere til fristil etapper vil i hovedsak skje utfra plassering i HL intervallstart fristil – kfr dog pkt 2.

5. Prolog i HL sprint fristil vil bli brukt til eventuelle justeringer

6. Det vil (i utgangspunktet) bli toppet 3 lag jentelag og lag 5 gutteklassen.

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, det meldes på nok lag til alle. De som IKKE skal gå stafett, melder dette til hovedleder UK, se under, frist xx.xx. Det kan ved evt overtallighet, bli satt opp mix-lag sammen med en annen krets.

Uttakskomité hovedlandsrennet:
Uttakskomitéen (UK) består av leder Helge Brynestad, Marte Kristin Kant fra LK. Disse har ikke med utøvere på stafetten. I tillegg vil Hovedleder bistå ved gjennomføring av uttaket.
Uttak som presenteres på lørdag 4.3.2017 på ettermiddagen vil være endelig. Det presiseres at alle henvendelser rundt uttaket skal rettes til Hovedleder.
Utøvere som ønsker forklaring på uttaket under Hovedlandsrennet kan ta kontakt med hovedleder for å få dette. Lagleder/trener eller andre kan gjerne være med på dette, men dialogen vil kun bli konsentrert om utøveren.

Ungdomsstafetten Holmenkollen 12.3.2017 4 x 3,5 km Klassisk (J15-G15-J16-G16)

Hedmark stiller med 2 lag
4 etapper - Hvert lag har en jente og en gutt i årsklassene 15 og 16 år

Uttakskriterier:
• SC1 sprint klassisk Mjøsski
• SC2 klassisk langdistanse Magnor UL
• SC4 KM Klassisk fellesstart start Åslia Skilag
• HL sprint klassisk
Uttaket meddeles etter umiddelbart etter HL
Uttakskomite: Langrennskomiteen v/ Helge Brynestad og Marte Kristin Kant

 Stafett NM Junior 13. mars 2016

Uttak skjer etter følgende kriterier;
- Uttak hvor resultatene fra årets NM jr. inngår
- Spesielle egenskaper hos løper ift stilart. Det ivaretas ved uttak så langt som mulig ift lagets
sammensetning for øvrig
- Spesielle egenskaper/styrke hos løper ift start- og sluttetappe
- Eldre løpere går foran yngre løpere der de resultatmessig står tilnærmet likt.
- Resultater fra NC og KM kan bli benyttet som informasjon ved uttaket, men ansees ikke som kvalifisering til stafettlagene

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, og alle er påmeldt. Hvis vi ikke klarer å fylle opp alle lag med nok løpere fra egen krets, så vil det bli aktuelt med mix-lag sammen med en annen krets.

Stafetten består av 4 etapper – KKFF.

Uttakskomitéen for 2017: Gørill Fodstad Karlsen og Helge Brynestad fra LK. Bjørn Ilsemann

Ved spørsmål, kontakt kretskontoret.

NIF-EPI02, 02