Hopp til innhold

Sesonginformasjon hovedrenn 2019/2020

HER KOMMER INFORMASJON OM SESONGEN 20/21 NÅR MERE KLARHET FORELIGGER. INNTIL DA FØLG MED PÅ LØPENDE NYHETSSAKER. Informasjon om hovedrenn, NC, NM, Hovedlandsrenn og Ungdomsstafetten med tilhørende uttakskriterier for stafetter. Sesongen 2019/2020.

Overnatting:

Felles overnatting avklart og bestillinger er foretatt iht påmeldinger. Meget begrenset mulighet for etteranmeldinger.

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder, adm/org- og sportslig- samt sekunderingstjeneste. Smøretilbud iht egen nettsak.

Smøretjeneste Junior:

1. Full smørepakke på NC1-2-3 til kr 5000. Dette inkludere topping og rilling samt feste basert på forutgående og underveis-testing på arrangementene.

2. Hvis kapasitet og tid KAN enkeltpar tas som i pkt 1 for kr 600 pr par.

NB! Smøreboder skal ikke være oppholdssted for verken utøvere eller andre.
Informasjon om resultater fra tester deles innad i kretsen.

Smøretilbud på Senior ivaretas og koordineres av Hamar Skiklubb i samarbeid med krets.

Transport:

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabatt avtale med SAS benyttes, kode skif904. Widerøe har også rabatterte priser. 
Transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes.

Faktureringsrutiner:

Utøvers klubb faktureres i etterkant både for utøverne og evt foresatte/trenere
Faktureringen skjer felles både for reise/opphold, grunnpakke (se under) og evt smøreprodukter/annet som tas ut via krets.
Dersom det legges ut priser for overnatting er disse veiledende. Krets utfakturerer det faktiske overnattingsregning lyder på.

VIKTIG: Påmeldingen er å betrakte som bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Ved sykdom eller annet forfall må utøvers/foresattes egen reiseforsikring benyttes.
Evt avmelding fra overnatting kan i noen tilfeller la seg ordne (avhengig av inngått kontrakt og rutiner ved hvert enkelt hotell og/eller egen reserveliste). Slike avmeldinger skal sendes til: hedmark@skiforbundet.no

Startkontingent vil i noen tilfeller etterfaktureres klubben, dersom det er forhåndsbetaling (vanligvis) kommer dette frem ved påmeldingen, da må man ha avklart i egen klubb om det blir felles betalt på forhånd av klubben eller man må betale selv.

Grunnpakke (obligatorisk for alle deltakere fra Hedmark):
Hovedleder (adm. forarbeid/plan, sportslig og organisatorisk oppfølging under arr, lagledermøter, informasjon).
Støtteapparat sekundering og stavpost/drikkeorganisering. Testresultater ski.
Pris: kr 180 pr utøver pr påmelding!

HSK-LK uttak stafetter:

Generelt for alle stafettuttak:
For alle uttak vil det være en forutsetning at utøveren har vist god sportsånd og opptreden under Hedmark Skikrets/Norges Skiforbund sine arrangementer.
Evt skiskyttere som kun går HL/JRNM kvalifiserer seg for disse stafettene gjennom disse renn.

 

Stafett Hovedlandsrennet Nybygda - 4X3,75 km jenter og 4X5 km gutter (KKFF)

Uttakskriterier:
1. Uttakskomite gjør foreløpig uttak på basis av SC 5-6 og vektlegger til slutt resultater HL. Resultater fra disse som enkeltrenn.
2. Alle lag vil bli satt opp iht ovennevnte resultater. Ved forfall morgen renndag vil utøvere flyttes oppover på lag ift etappenr.

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett. Det vil bli egen påmeldingsquest for de som vil gå stafetten. Det kan ved evt overtallighet, bli satt opp mix-lag sammen med en annen krets.

Uttakskomité hovedlandsrennet:
Uttakskomitéen (UK) består av hovedleder Kristian Hellerud, Astrid Hermansen (jenter) og Ulf Erik Strand (gutter). LK-leder Trygve Slokvik bistår.
Uttak som presenteres på lørdag ettermiddag vil være endelig. Det presiseres at alle henvendelser rundt uttaket skal rettes til Hovedleder.
Utøvere som ønsker forklaring på uttaket under Hovedlandsrennet kan ta kontakt med hovedleder for å få dette. Lagleder/trener eller andre kan gjerne være med på dette, men dialogen vil kun bli konsentrert om vedkommende utøver.

 

Ungdomsstafetten Holmenkollen  4 x 3,5 km Klassisk (J15-G15-J16-G16)

Hedmark stiller med 2 lag
4 etapper - Hvert lag har en jente og en gutt i årsklassene 15 og 16 år

Uttakskriterier: SC4-5 + HL.

Uttakskomite: Som for hovedlandsrennet.

 

Stafett NM Junior 

Uttak skjer etter følgende kriterier;
- NC1-2 -NM jr. Resultater fra disse som enkeltrenn.
- Spesielle egenskaper/styrke hos løper vektlegges.
- Eldre løpere går foran yngre løpere der de resultatmessig står tilnærmet likt.

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett. Det vil bli egen påmeldingsquest for de som vil gå stafetten.  Hvis vi ikke klarer å fylle opp alle lag med nok løpere fra egen krets, så vil det bli aktuelt med mix-lag sammen med en annen krets.

Stafetten består av 4 etapper – KKFF.

Uttakskomitéen for 2019:  Hovedleder JR-NM, LK, Bjørn Ilsemann.

Ved spørsmål, kontakt kretskontoret.

NIF-EPI02, 02
NTB