Hopp til innhold

Sesonginformasjon hovedrenn 2017/2018

Informasjon om hovedrenn, NC, NM, Hovedlandsrenn og Ungdomsstafetten med tilhørende uttakskriterier for stafetter

Overnatting:

Felles overnatting avklart og bestillinger er foretatt iht påmeldinger. Meget begrenset mulighet for etteranmeldinger.

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder, adm/org og sportslig samt sekunderingstjeneste. Smøretilbud iht egen nettsak.

Smøretjeneste Junior

1. Full smørepakke på årsbasis til kr 5000 for hele sesongen. Dette inkludere topping og rilling samt feste basert på forutgående og underveis-testing på arrangementene.

2. Hvis kapasitet og tid KAN enkeltpar tas som i pkt 1 for kr 500 pr par.

NB! Smøreboder skal ikke være oppholdssted for verken utøvere eller andre.
Informasjon om resultater fra tester deles innad i kretsen.

Smøretilbud på Senior ivaretas og koordineres av Hamar Skiklubb.

Transport

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabatt avtale med SAS benyttes, kode skif904.
Transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes.

Faktureringsrutiner

Utøvers klubb faktureres i etterkant både for utøverne og evt foresatte/trenere
Faktureringen skjer felles både for reise/opphold, grunnpakke (se under) og evt smøreprodukter/annet som tas ut via krets.
Dersom det legges ut priser for overnatting er disse veiledende. Krets utfakturerer det faktiske overnattingsregning lyder på.

VIKTIG: Påmeldingen er å betrakte som bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Ved sykdom eller annet forfall må utøvers/foresattes egen reiseforsikring benyttes.
Evt avmelding fra overnatting kan i noen tilfeller la seg ordne (avhengig av inngått kontrakt og rutiner ved hvert enkelt hotell og/eller egen reserveliste). Slike avmeldinger skal sendes til: hedmark@skiforbundet.no

Startkontingent vil i noen tilfeller etterfaktureres klubben, dersom det er forhåndsbetaling (vanligvis) kommer dette frem ved påmeldingen, da må man ha avklart i egen klubb om det blir felles betalt på forhånd av klubben eller man må betale selv.

Grunnpakke (obligatorisk for alle deltakere fra Hedmark):
Hovedleder (adm., bestilling overnatting/reise, sportsig og organisatorisk oppfølging under arr, lagledermøter, startnummer)
Støtteapparat sekundering og stavpost/drikkeorganisering. Testresultater ski.
Pris: kr 180 pr utøver pr påmelding!

HSK-LK uttak stafetter

Generelt for alle stafettuttak:
For alle uttak vil det være en forutsetning at utøveren har vist god sportsånd og opptreden under Hedmark Skikrets/Norges Skiforbund sine arrangementer.

Stafett Hovedlandsrennet 25.02.2018 - 4X3,75 km jenter og 4X5 km gutter (KKFF)

Uttakskriterier:

1. Uttakskomite gjør foreløpig uttak på basis av alle SC-renn og vektlegger til slutt resultater HL

2. Alle lag vil bli satt opp iht ovennevnte resultater. Ved forfall morgen renndag vil utøvere flyttes oppover på lag ift etappenr.

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, det meldes på nok lag til alle. De som IKKE skal gå stafett, melder dette til hovedleder UK, se under, frist xx.xx. Det kan ved evt overtallighet, bli satt opp mix-lag sammen med en annen krets.

Uttakskomité hovedlandsrennet:
Uttakskomitéen (UK) består av leder Ragnhild M. H. Karset, Trygve G. Slokvik fra LK. 
Uttak som presenteres på lørdag 24.02.2018 på ettermiddagen vil være endelig. Det presiseres at alle henvendelser rundt uttaket skal rettes til Hovedleder.
Utøvere som ønsker forklaring på uttaket under Hovedlandsrennet kan ta kontakt med hovedleder for å få dette. Lagleder/trener eller andre kan gjerne være med på dette, men dialogen vil kun bli konsentrert om utøveren.

Ungdomsstafetten Holmenkollen  4 x 3,5 km Fristil (J15-G15-J16-G16)

Hedmark stiller med 2 lag
4 etapper - Hvert lag har en jente og en gutt i årsklassene 15 og 16 år

Uttakskriterier:

Som for HL  inkl HL.

Uttakskomite: Langrennskomiteen v/Ragnhild M.H. Karset.

 

Stafett NM Junior 

Uttak skjer etter følgende kriterier;
- Uttak hvor resultatene fra årets NM jr. inngår
- Spesielle egenskaper hos løper ift stilart. Det ivaretas ved uttak så langt som mulig ift lagets
sammensetning for øvrig
- Spesielle egenskaper/styrke hos løper ift start- og sluttetappe
- Eldre løpere går foran yngre løpere der de resultatmessig står tilnærmet likt.
- Resultater fra NC og KM kan bli benyttet som informasjon ved uttaket, men ansees ikke som kvalifisering til stafettlagene

Alle løpere fra Hedmark Skikrets får anledning til å gå stafett, og alle er påmeldt. Hvis vi ikke klarer å fylle opp alle lag med nok løpere fra egen krets, så vil det bli aktuelt med mix-lag sammen med en annen krets.

Stafetten består av 4 etapper – KKFF.

Uttakskomitéen for 2018:  .. fra LK. Bjørn Ilsemann

Ved spørsmål, kontakt kretskontoret.

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge