Hopp til innhold

Ønsker du å bli en av oss?

Vi er Norges beste rekrutteringslag for hopp og kombinert i aldrene 11-16 år.

Vi kan tilby alle våre utøvere godt kvalifiserte trene på alle innetreninger, treninger i bakker og på renn.

Alle utøvere får veiledning på sitt nivå!

Mye sosialt og flotte miljøsamlinger  både i inn og utland.

HedmarkHopp skal være kjent for å ha en trygg og sosial treningsarenea hvor mestring  er i fokus for alle våre utøvere og trener.

Ønsker du å bli med oss? 

Ta kontakt med hovedansvarlig for HedmarkHopp Per Ole Saug på tlf. 482 93 408 eller Per.Ole.Saug@elverum.kommune.no.

Følg oss også på Hedmark Hopp sin Facebookgruppe.

Våre kontrakter for sesongen Rekruttkontrakt (12år)  Utøverkontrakt (13-16 år)

 

 

 

NIF-EPI01, 01