Hopp til innhold

Ren utøver

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak? Her finner dere nyttig informasjon for både utøvere, trenere, ledere og idrettslag.

Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges Idrettsforbund, og Norges Skiforbund er et Rent Særforbund.

For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge, samtidig skal idrettslaget bidra til å skape gode verdier og holdninger for utøvernes videre løp. 

Denne informasjonen finnes også under hver enkelt gren. 

FOR UTØVER FOR IDRETTSLAG  RENT SÆRFOBUND

Ren Utøver

Les Antidoping Norge og WADAs utøverguide her.

 

REN UTØVER GIR ELEMENTÆR ANTIDOPINGOPPLÆRING PÅ EN MORSOM OG TILGJENGELIG MÅTE.

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. E-læringsprogrammet Ren Utøver er laget av Antidoping Norge for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!

Rent Idrettslag 

Rent Idrettslag gjennomføres på egen hånd på nettsidene til Antidoping Norge, se mer informasjon her

NIF-EPI02, 02
NTB