Hopp til innhold

Lagledermøter/Info fra juryen

Lagledermøter

Det er to lagledermøter. Disse avholdes på Scandic hotell i Harstad sentrum. Enkel servering

Torsdag 9/3 kl 18.00 - Omhandler fredag og lørdag, altså begge de individuelle rennene

Lørdag 11/3 kl 18.00 - Omhandler søndag, altså kun stafett