Hopp til innhold

Organisasjon:

Rennsekretær:
Solveig Rønn, mobil: 482 10 470, mail: gala@galaidrett.no

NB! Sekreteriat kontaktes for alle praktiske spørsmål i forkant av arrangementet.

Rennleder:
Audun Skattebo, mobil: 900 30 720, mail: audun.skattebo@gmail.com

Assisterende rennleder:
Ole Flækøy, mobil: 906 40 971, mail: flekoy@online.no

Løyper / Stadion:
Bjørnar Bakken, mobil: 905 65 187, mail: utistugu@online.no

Løypesjef:
Lars Wadahl, mobil: 974 00 900, mail: lars.wadahl@afgruppen.no

Tidtaking:
Stig Løkken, mobil: 901 88 953, mail: stig@liahb.no

Sekretariat:
Solveig Rønn, mobil: 482 10 470, mail: gala@galaidrett.no  

Serviceområde:
Bjørnar Bakken, mobil: 905 65 187, mail: utistugu@online.no

Arenasjef:
Ola Holmestad, mobil: 466 20 353

Løypemannskap:
Morten Randen, mobil: 932 36 751, mail: morten.randen@nordbohus.no 

Premieansvarlig:
Egil Tofte, mobil: 917 12 155, mail: egil.tofte@nord-fron.kommune.no

Mannskapsansvarlig:
Ole Flækøy, mobil: 906 40 971, mail: flekoy@online.no

Servering/kiosk:
Berit Mutiteigen, mobil: 959 12 660, mail: berit@muriteigen.no

Parkering/Skilting:
Kjell Rønn, mobil: 907 38 350, mail: kjjoh-ro@online.no  

TD
Olav Kregnes

Ass. TD
Kenneth Holth

I tillegg er rennleder medlem av juryen.