Hopp til innhold

Organisasjon:

Rennsekretær

Solveig Rønn, mobil: 48 21 04 70, mail: gala@galaidrett.no

NB! Sekreteriat kontaktes for alle praktiske spørsmål i forkant av arrangementet.

Rennleder

Audun Skattebo, mobil: 90 03 07 20, mail: audun.skattebo@gmail.com

Assisterende rennleder

Ole Flækøy, mobil: 90 64 09 71, mail: flekoy@online.no

Løyper / Stadion

Bjørnar Bakken, mobil: 90 56 51 87, mail: utistugu@online.no

Løypesjef

Lars Wadahl, mobil: 97 40 09 00, mail: lars.wadahl@afgruppen.no

Tidtaking

Stig Løkken, mobil: 90 18 89 53, mail: stig@liahb.no

Sekretariat

Solveig Rønn, mobil: 48 21 04 70, mail: gala@galaidrett.no  

Serviceområde

Bjørnar Bakken, mobil: 90 56 51 87, mail: utistugu@online.no

Arenasjef

Jostein Gårderløkken, mobil: 97 75 11 03

Løypemannskap

xx

Premieansvarlig

Egil Tofte, mobil: 91 71 21 55, mail: egil.tofte@nord-fron.kommune.no

Mannskapsansvarlig

Ole Flækøy, mobil: 90 64 09 71, mail: flekoy@online.no

Servering/kiosk

Berit Mutiteigen, mobil: xx, mail: berit@muriteigen.no

Parkering/Skilting 

xx

 

TD'er/Jury

TD

Geir Colbjørnsen, mobil: xx, mail: geir@bardum.no

Ass. TD

Kenneth Holth, mobil: xx, mail: kenneth.holth@puls-norge.no  

I tillegg er rennleder medlem av juryen.