Hopp til innhold

Barmarkstrening for alpinistene

VIVIL IL er en klubb for mennesker med utviklingshemning, og de har fått i gang en barmarksgruppe i alpint

For noen år siden startet VIVIL opp alpinaktivitet med noen ukers trening på snø. Dette har fungert godt, og nå var tiden moden for å utvide tilbudet til alpingjengen til også å gjelde barmark. 

VIVIL sier selv om tiltaket, "Vi startet opp med barmarkstrening høsten 2013 for alpingruppen og fikk et opplegg som fungerte veldig bra. Det var de de faste instruktørene som var trenere med fokus på styrke og kondisjon av blant annet bein. Gruppen fungerte meget bra og vi har fått meget gode tilbakemeldinger både fra foresatte og utøvere. Gjengen ble mer sammensveiset og vi har allerede konkludert med at vi starter opp igjen med barmarkstrening høsten 2014."

VIVIL har en stabil gruppe som nå er oppe i 16 medlemmer. Flere av dem var på sin første konkurranse i vinter, med deltagelse i Special Olympics, og det med stor sukssess.

NIF-EPI02, 02