Hopp til innhold

Regler for deltakelse

Skiidrett for funksjonshemmede reguleres av regelverket til NSF og IPC.

I Norges Skiforbund skiller vi mellom breddetiltak og konkurranseidrett.

Breddetiltak

Breddetiltak er f.eks. miljøsamlinger og åpne samlinger for ulike målgrupper. 
På disse tiltakene er alle hjertelig velkomne til å delta.
Her kan du hvis aktuelt få tips og råd om tilpassing/valg av utstyr. Kvalifiserte trenere gir deg nyttige tips og råd om trening i langrenn og alpint.
Se i terminlista når og hvor det arrangeres breddesamlinger for aktuell målgruppe.

Konkurranser i Norge

Skal man delta i konkurranseidrett fordres det at man blir klassifisert. Det vil si at utøveren må møte kravet om minste funksjonshemning.
Les mer om det her

På nasjonalt/regionalt nivå legger vi til rette slik at utøvere som ikke møter kravet om minste funksjonshemning også skal få konkurrere. Dette gjøres ved at det opprettes «åpen klasse» i aktuelle konkurranser. 
Ta kontakt med ditt skikretskontor eller skiforbundet når dette er aktuelt, så hjelper vi deg.

 Alle som skal konkurre må løse skilisens fra fylte 13 år. Les mer om det her. 

Konkurranser internajonalt

Internasjonale konkurranser er forbeholdt de utøvere som skiforbundet til enhver tid tar ut til å representere Norge. Alle må gjennom en internasjonal klassifisering før første gangs deltagelse. 
Det er i hver gren et sett kvalifiseringskriteringer som man forholder seg til ved uttak. Informasjon om dette vil bli gitt i forkant av hver sesong, slik at alle kan se hva som må til for å kunne kvalifisere seg.
Kvalifiseringskrav alpint                        Kvalifiseringskrav langrenn

Vi deltar også med utøvere internasjonalt på breddeidrettsarrangement. 
Dette gjelder i første rekke Special Olympics. Her er det også utarbeidet uttakskriterier. 
Uttakskriterier SOWWG

Landslag

Norges Skiforbund har landslag og rekruttlag for syns og bevegelseshemmede i både langrenn og alpint. 
Det stilles krav til prestasjoner for å kunne bli tatt ut på et landslag, på lik linje med funksjonsfriske. I tillegg må utøverne ha oppfylt klassifiseringskravene i sin idrett.
Vi åpner opp enkelte samlinger for «hospitanter/talenter», det stilles her krav om at de som skal hospitere på samlinger oppfyller klassifiseringskravene (minste funksjonshemning).
Aktuelle hospitanter vil bli kontaktet og få invitasjon direkte fra skiforbundet.

Grunnlag for uttak av lag alpint     Grunnlag for uttak av lag langrenn

NIF-EPI01, 01