Hopp til innhold

Big air X-Games Oslo 2016 (Foto: NTB Scanpix)

Norges Skiforbund hever avtalen

Norges Skiforbund hever avtalen med arrangøren av X-Games i Oslo.

Norges Skiforbund har i dag i et brev til TV2, arrangøren av X-Games i Oslo, informert om at avtalen mellom de to oppheves. Årsaken er at regelverket for antidoping og den såkalte WADA-koden, ikke blir fulgt under konkurransene. At det skulle gjennomføres dopingtester under konkurransene var en grunnleggende forutsetning i avtalen mellom Skiforbundet og TV2, da den ble underskrevet 22.april i 2015. NSF har siden avtalen ble undertegnet vært opptatt av å sikre at forpliktelsene knyttet til dopingtester ble overholdt. Også TV2 har den siste tiden jobbet for å få gjennomført dopingtester i X-Games, men ESPN har ikke ønsket slike tester i forbindelse med konkurransene.

-For Norges Skiforbund er det umulig å ha en avtale med arrangøren når det ikke gjennomføres dopingtester i forbindelse med konkurransene. NSF har nulltoleranse når det gjelder doping og det er grunnleggende og helt avgjørende for oss at Wada-koden og idrettens regelverk for dopingtester blir fulgt på alle idrettsarrangement i Norge, sier skipresident Erik Røste. Han føyer til at dette er et grunnleggende likhetsprinsipp i idretten.

Norges Skiforbund har helt siden ideen om X-Games i Oslo ble kjent, vært positiv til arrangementet.
Flere av Skiforbundets utøvere tilhører verdenstoppen og for få uker siden
i X-Games i Aspen, sikret de Norge tre medaljer.
Opphevelsen av avtalen vil ikke påvirke utøvernes deltakelse i X-Games.

-Utøverne er underlagt dopingreglene i internasjonale konkurranser gjennom lisensen de har i FIS (Det internasjonale skiforbundet). De er en del av et system der de kan testes året rundt og utøverne er også gjennom landslagsavtalen forpliktet til å overholde bestemmelsene tilknyttet antidoping i alle typer aktivitet, sier sportssjef Christopher Frankum. Testing under X-Games i Oslo ville derfor blitt som i flere andre konkurranser utøverne deltar i.

Oslo kommune har bevilget 42 millioner kroner til X-Games. Avtalen mellom Norges Skiforbund og arrangøren var viktig for politikerne da de besluttet å støtte arrangementet, ikke minst viktigheten av å gjennomføre dopingtester. NSF beklager på det sterkeste at det ikke blir gjennomført dopingtester og at avtalen nå er opphevet.

Kontaktperson: Skipresident Erik Røste, 901 77 878

NIF-EPI03, 03