Hopp til innhold

Løperfond

Løperfond

Norges Skiforbunds løperfond er opprettet for å sikre at betalinger til skiløpere skjer i samsvar med NSF's og FIS's regler. I tillegg skal det også sikre skiløperne midler til nødvendig bruk i den aktive periode og til utdannelse og utvikling til yrkesliv og fremtidige karriere.

DOKUMENTER OG SKJEMAER

RETNINGSLINJER  PENGEPREMIER  PLASSERING FOND  UTTAKSSKJEMAER VEDTEKTER 

INFO ANG. VEDLEGG TIL SPONSORKONTRAKTER MELLOM UTØVER OG SPONSOR

Det er laget 2 skriv angående skattebehandling av sponsormidler som innbetales til Norges Skiforbunds Løperfond. Skrivene skal vedlegges kontrakt mellom utøver og sponsor.

Norges Skiforbund kan ikke fakturere sponsor for Utøver, og derfor må alle sponsormidler behandles i henhold til overnevnte skriv.

REGLER FOR INNSENDING AV BILAG/KVITTERINGER TIL NORGES SKIFORBUNDS LØPERFOND

 • Det brukes vedlagte skjema laget av Løperfondet. Skjemaet består av 2 sider, fane 1 refusjon/lønn og fane 2 kjøregodtgjørelse.
 • Begge skjema må dateres og signeres, og sendes inn pr. post.
 • Kun originale kvitteringer godtas.
 • Kvitteringer/bilag limes opp på A4-ark og hver kvittering må nummereres.
 • Dette skrives inn på uttaksskjema med dato, nummer, tekst og beløp.
 • Kvitteringer må inneholde spesifikasjoner om hva kjøpet gjelder. Skatteetaten godkjenner ikke uspesifiserte kvitteringer, og dette må Løperfondet forholde seg til.
 • Løperfondet dekker Løpers utgifter vedrørende reiser, mat og overnatting.
 • Utgifter til andre personer skal strykes på kvitteringen, dette plikter løperen å gjøre.
 • Utgifter til kostnadsdekning for andre enn utøveren: Se reglement.
 • Juridisk og annen konsulentbistand: Se reglement.

TRENINGSSAMLINGER UTENLANDS

Utgifter til egne treningsopplegg utenlands, skal være godkjent av trener eller sportssjef. Det er kun Løpers utgifter som refunderes.

KJØREGODTGJØRELSE

 • Kjøring til og fra + formål må fylles ut.
 • Antall kilometer summeres.
 • Skjema må dateres og signeres. 
 • Passasjertillegg utbetales ikke.

Løperfondet refunderer utgifter for siste sesong og maks 1 år tilbake i tid. Ved særskilt begrunnelse refunderes det 18 mnd. tilbake i tid. Løper plikter å sette seg inn i reglementet, se vedlegg. Innestående på fondskonto må minimum være kr. 2.000,-.

KONTAKTINFORMASJON

Norges Skiforbunds Løperfond, 0840 Oslo

NORGES SKIFORBUNDS LØPERFONDS STYRE

Bjørn Ivar Carlsen  Styreleder    
Håkon Wibstad Styremedlem    
Eirik Brandsal  Styremedlem    
Ella Gjømle Berg Styremedlem    
       

ADMINISTRASJON

     
Idrettens regnskapskontor Administrasjon 415 23 075 loperfond@skiforbundet.no

NIF-EPI02, 02