Hopp til innhold

FIS-registrering

FIS-poeng:

FIS-poeng brukes til å rangere utøvere. Jo bedre løperen er, jo flere FIS-poeng har han/hun. Det er minstekrav på antall poeng for å delta i f.eks World Cup og flere andre internasjonale konkurranser.

I Norge er både NOR Freeski Cupen (for de født 2009 og tidligere sesongen 22/23) og NM (junior og senior) FIS-renn, og det ble vedtatt på vårmøtet 2019 at alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens. Merk at man må ha årslisens freestyle for å kunne registreres i FIS (engangslisens er ikke lenger gyldig for å delta i NOR Freeski Cup/NM).

FIS-poeng-listen brukes også til å trekke startfelt i overnevnte konkurranser.

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 15. september 2022.

Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der, men som skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes ut av FIS må det meldes inn til ditt kretskontor innen 1. oktober for å unngå avgift. 

Det er ikke lenger mulig å melde seg inn direkte til NSF, det må gjennom ditt respektive kretskontor.

Som utøver skal du fylle ut og signere Athletes Declaration, og sende denne til klubben/kretsen. Utøvere under 18 år må ha signatur av foresatte. Kontaktinformasjon til din krets finner du nederst på denne siden. Husk at du som utøver må ha årslisens freestyle for å kunne meldes inn i FIS.

FIS-innmelding gjelder kun de utøverne som skal delta i Norgescupen, NM, Europacup og Verdenscup kommende sesong. For sesongen 2022/2023 gjelder dette for utøvere født i 2009 og tidligere. Det er viktig at fristen for innmelding respekteres slik at alle utøvere rekker å bli registrert i FIS før konkurransene starter.

Har du glemt fristen?

Utøvere som melder seg inn etter oppgitt frist for innmelding kan risikere å ikke få delta i FIS-konkurranser (NC, NM, EC og WC) ettersom det da åpner seg en mulighet for at registreringen i FIS ikke har blitt gjort innen konkurransestart. Vi oppfordrer derfor alle som skal delta i FIS-konkurranser til å melde seg inn før fristen for å være sikre å få deltatt i vinterens konkurranser. Send mail til ditt kretskontor så fort du oppdager at du ikke har fis-lisens. 

Usikker på om du er meldt inn i FIS eller ikke?

Dersom du er usikker på om du er meldt inn i FIS fra før eller om innmeldingen din faktisk har blitt gjort, sjekk det selv ved å søke deg opp i FIS:

https://www.fis-ski.com/DB/freestyle-freeski/biographies.html

Dersom det står "active" er du registrert i FIS og har gyldig FIS-lisens (hvis årslisensen også er betalt), om det står "not active" har du tidligere vært registrert, men nå utmeldt. Om du ikke finner deg selv er du ikke registrert i FIS og har ikke vært det tidligere heller. Husk å skriv navnet ditt på engelsk form (æ, ø og å erstattes med ae, oe og aa) når du søker i databasen.

Avgift:

Norges Skiforbund fakturerer kretsen for FIS-avgiften. Utøvere på landslag dekkes av NSF.

Kretsen viderefakturerer klubben for utgiftene, og klubben velger selv om de dekker dette, eller om de viderefakturerer utøverne. FIS-avgiften vil kunne endres noe pga. valutakurs, men ligger rundt 400kr.

Spørsmål til NSF kan sendes til freeski@skiforbundet.no.

NIF-EPI02, 02
NSF - Nor Freeski