Hopp til innhold

FIS-registrering

FIS-poeng:

FIS-poeng brukes til å rangere utøvere. Jo bedre løperen er, jo flere FIS-poeng har han/hun. Det er minstekrav på antall poeng for å delta i f.eks World Cup og flere andre internasjonale konkurranser.

I Norge er både NOR Freeski-cupen (for de født 2006 og tidligere) og NM (junior og senior) FIS-renn, og det ble vedtatt på vårmøtet 2019 at alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens.

FIS-poeng-listen brukes også til å trekke startfelt i overnevnte konkurranser.

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 1.oktober 2019.

Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der, men som skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes ut av FIS må det meldes inn til ditt kretskontor for å unngå avgift. 

Det er ikke lenger mulig å melde seg inn direkte til NSF, det må gjennom ditt respektive kretskontor.

Som utøver skal du fylle ut og signere Athletes Declaration, og sende denne til klubben/kretsen. Utøvere under 18 år må ha signatur av foresatte. Kontaktinformasjon til din krets finner du nederst på denne siden.

FIS-innmelding gjelder kun de utøverne som skal delta i Norgescupen, NM, Europacup og Verdenscup kommende sesong. For sesongen 2019/2020 gjelder dette for utøvere født i 2006 og tidligere. Det er viktig at fristen for innmelding respekteres slik at alle utøvere rekker å bli registrert i FIS før konkurransene starter. Utøvere som melder seg inn etter oppgitt frist for innmelding kan risikere å ikke få delta i FIS-konkurranser (NC, NM, ECog WC) ettersom det da åpner seg en mulighet for at registreringen i FIS ikke har blitt gjort innen konkurransestart. Vi oppfordrer derfor alle som skal delta i FIS-konkurranser til å melde seg inn før fristen. 

Avgift:

Norges Skiforbund fakturerer kretsen 375,- per utøver. Utøvere på landslag dekkes av NSF.

Kretsen viderefakturerer klubben for utgiftene, og klubben velger selv om de dekker dette, eller om de viderefakturerer utøverne.

NIF-EPI03, 03
NSF - Nor Freeski