Hopp til innhold

Trener 1 Hopp og Kombinert

Kurset skal gi en innføring i grunnprinsippene for hopptrening og utvikling av skiferdighet for barn og unge i alderen 6-13 år.

Ønsker du å sette i gang et kurs, tar du kontakt med din skikrets.
Planlagte kurs finne du her:

Idrettskurs  

Kursavgift: 1500,-

Eksempel på gjennomføring

Kurshelg 1:
Modul 1.1, 1.01, 1.02, 1.04, 1.07
Totalt: 11 timer

Hjemmelekse:
Modul 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6

Kurshelg 2:
Modul 1.03, 1.05
Totalt : 7 timer

 Merk: Modul 1.06 er ikke obligatorisk for de som ønsker å bli hopptrener.

  Modul Navn Ansvarlig Teori Praktisk Hvordan Link Innhold
Grenspesifik Modul 1.01: Hoppstigen og Veiledning Gren 4 timer   Powerpoint NSF   Læringsmål i modulen er:
1. Å gi grunnleggende innføring i Hoppstigen og teorien bak
2. Å gi en innføring i veiledningsmetodikken som ligger til grunn for Hoppstigen
3. Å øve på å tilrettelegge gode og riktige øvelser
Modul 1.02: Basisferdigheter barmark I  Gren 1 time 3 timer Powerpoint NSF  
Læringsmål i modulen er:
1. Å gi faktaopplysninger i forhold til utviklingsrettet trening
2. Å gi grunnleggende innføring i hopprettet barmarkstrening
3. Å gi gode eksempler på riktige og lystbetonte aktiviteter, og nyttige organiseringsformer for barmarkstrening i forhold til målene i modulen
Modul 1.03: Basisferdigheter barmark II Gren 1 time 2 timer Powerpoint NSF   Læringsmål i modulen er:
1. Å gi faktaopplysninger i forhold til stimulering av nervebaner og motorikk
2. Å gi faktaopplysninger i forhold til styrke og bevegelighet
3. Å gi gode eksempler på riktige og lystbetonte aktiviteter, og nyttige  organiseringsformer for barmarkstreningen i forhold til målene i modulen
Modul 1.04: Basisferdigheter snø I Gren 0,5 time 2,5 timer Powerpoint NSF   Læringsmål i modulen er:
1. Å gi faktaopplysninger i forhold til leik på ski og teknsik motoriske ferdigheter
2. Å gi faktaopplysninger i forhold til ulike skiteknikker
3. Kort repetisjon av teori om stimulering av nervebaner, automatisering og bevegelighet
4. Å gi gode eksempler på riktige og lystbetonte aktiviteter, og nyttige organiseringsformer for ferdighetstreningen på snø i forhold til målene i  modulen
Modul 1.05: Hoppteknikk og basisferdigheter snø II Gren 0,5 time 3,5 timer Powerpoint NSF   Læringsmål i modulen er:
1. Å gi faktaopplysninger i forhold til sammenhengen mellom motoriske ferdigheter og automatisering
2. Å gi faktaopplysninger i forhold til hoppteknikk, Hands Off prinsippet og veiledning
3. Gi eksempler på leik på ski relatert til hoppteknikk og teorien bak
4. Å gi gode eksempler på riktige og lystbetonte aktiviteter, og nyttige organiseringsformer for ferdighetstreningen på snø i forhold til målene i modulen
Modul 1.06: Treningsplanlegging Kombinert Gren 2 timer   Powerpoint NSF   Læringsmål i modulen er:
1 Tilpasse kombinerttrening inn i andre treningsaktiviteter
2 Totalbelastning i pr uke
3     Foreldrenes rolle i utøverens aktivitetshverdag
Modul 1.07: Rammebetingelser                            Gren 4 timer   Powerpoint NSF   Læringsmål i modulen er:
1. Å gi en innføring i Hoppstigens punkt Rammebetingelser og tankene bak
2. Å gi faktaopplysninger i forhold til kosthold og utøveren som miljøskaper
3. Å gi en bevissthet rundt utøverens rolle som mijøskaper og forbilde
4. Å gi faktaopplysninger om riktig hopputstyr
nif-epi04, 04