Hopp til innhold

Dekninger og priser

For sesongen 2018-2019 gjelder følgende:
Vilkår, forsikringsbevis og dekninger vil være tilsvarende som for 2017-2018 sesongen eller bedre. Dokumenter legges ut når de er klare. Det er foretatt en prisjustering på grunn av dyrere forsikring, som har sammenheng med høyere skadeutbetaling. 

  Årslisens  Utvidet årslisens
Alpint   1900 kr
Freestyle   1550 kr
Hopp/Kombinert 500 kr 1350 kr
Langrenn og Randonee 310 kr

800 kr

Telemark 430 kr 1000 kr
Randonee (samme lisens som langrenn) nytt fra sesongen 2018-2019    

Engangslisens:
For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.
For deltagere i trimklasser med og uten tidtaking koster engangslisens kr. 60.
I familieklasser i turrenn betales bare for to (2) engangslisenser, altså maks 120 kroner.

For sesongen 2017-2018 gjelder følgende:
Dekninger og priser
Forsikringsvilkår og forsikringsbevis årslisens
Forsikringsvilkår og forsikringsbevis turrenn og treningslisens

For sesongen 2016-2017 gjelder følgende:
Dekninger og priser
Forsikringsvilkår og forsikringsbevis årslisens
Forsikringsvilkår og forsikringsbevis turrenn og treningslisens 

For sesongen 2015-2016 gjaldt følgende:
Dekninger og priser, årslisens og engangslisens
Dekninger og priser, turrenn og treningslisens
Forsikringsvilkår årslisens
Forsikringsvilkår turrenn og treningslisens
Forsikringsbevis, årslisens
Forsikringsbevis, turrenn og treningslisens

SUPPORT
E-post: skilisens@skiforbundet.no
Telefon: 21029090

nif-epi04, 04
NTB scanpix