Hopp til innhold

Et steg nærmere Nordnorsk cup for juniorer

LK lederne i Nord-Norge møttes mandag for å diskutere Nordnorsk cup i langrenn.

Oppdatering 30.10.2020:
Under Nordnorsk møte onsdag 28. oktober ble det bestemt å jobbe videre og konkretisere planene om Nordnorsk cup. LK lederne i de 3 nordligste fylker møtes igjen i uke 45.

 

Referat fra LK- ledermøte i de nordnorske kretsene 

Tilstede
Toralf Heimdal, LK-leder Troms skikrets
Kristian Olsen, Sportslig leder, Troms Skikrets
Asgeir Moberg, adm sjef Troms Skikrets
Stig Mortensen, LK-leder Nordland skikrets
Thomas E. Darell, LK-leder Finnmark skikrets (referent)

Bakgrunn
Etter COVID-avlysningen av NCjr og HL var det et ønske om å møtes for å se på mulighetene for nordnorske alternativer til bortfall av nasjonale konkurranser. Det er flere tema som må tas stilling til i en slik vurdering, og mange ble drøftet, uten at det ble endelig konkludert. Innspill på det som foreslås er følgelig ønskelig.

Juniorcup
Ønskene fra utøvere og miljøet er klare på at de ønsker konkurransealternativer. Dette er vi enig i.  Det er viktig å ha noen andre arenaer enn egne kretsrenn. Både for at det i Finnmark og i Nordland er små miljø og for at man skal få best mulig matching. Det er således stor enighet om å arrangere en slik regioncup. Utifra fjorårets deltakerantall på KM i kretsene ligger det an til at ca 100 juniorer kan være aktuelle deltakere.

Tidsfesting
Vi vurderer det som riktig å ta utgangspunkt i de opprinnelige NCjr datoene, som var 3 helga i januar og 3 helga i februar, hhv 23-24 januar og 20-21 februar. Dette har med at man har planlagt den øvrige terminlisten ift dette, samt at nasjonal terminliste er lagt ift disse datoer (NCsr). I tillegg blir NNM i Medkila finale, med fellesstarten på lørdagen.

Stedsplassering
Vi ønsker at disse rennen skal være FIS renn, med mulighet for å opptjene FIS-poeng, og for å heve statusen på rennet. Dette krever at rennet går i FIS-godkjente løyper. Dette begrenser arrangørsteder. I tillegg ønsker vi at det skal være høvelig grei reisevei. Et tilleggsmoment i år er at det er tilstrekkelig hotellkapasitet på stedet. På bakgrunn av dette foreslås Innstranda IL som arrangør av første rennhelg, og Alta if som arrangør av andre rennhelg. Om de ønsker å samarbeide om arrangementet og renntypene er det noe som kretsene ikke legger seg opp i.

FIS-renn
Det er ønskelig med FIS-renn. Både for at noen kanskje ikke har FIS poeng, pga skader etc, eller ønsker å forbedre sine. Av denne grunn er det viktig at også seniorer deltar, idet dette hever "FIS-statusen". Et usikkerhetsmoment er at et FIS renn ikke kun kan begrenses til norske utøvere. Dette kan ha en konsekvens ift maks antall deltakere for lokale/sentrale smittevernregler. Dette må vi derfor se noe an.

Renntyper
Forslaget fra kretsene er en fellesstart - langdistanse, to normaldistanser og en sprint. Lange distanser og sprint bli lagt til samme helg. NNM helgas renn går som opprinnelig oppsatt. Vi ønsker et sprintrenn fordi det er en NM øvelse og fordi det kan bli eneste sprintrennet. Gjennomføringen av dette kan bli alle i en klasse, så sorteres man klassevis til slutt, eller bare 16 til 4 kvartfinaler. Det er større rom for variasjoner om det ikke er FIS-renn.

Premiering
Vi jobber for en felles premiering av cupen sammenlagt, med gode skikkelig premier.

Poenggivning
Vårt forslag er at det blir 5 av 6 tellende renn (man kan stryke det dårligste) og at man får poeng etter WC-beregningen, dvs 100-80-60-50-45-40-36-osv

15-16-åringene
Det ble drøftet hvorvidt kretsene skulle ta initiativ til et ekstra renn for 15-16-åringene. Den helgen HL opprinnelig skulle arrangeres er nå avsatt til første del av NM. 3 uker senere vil NNM arrangeres. Det at mange ledere er opptatt med NMjr og at det kommer tett på NNM gjør at kretsene ikke vil ta et slikt initiativ selv.

I dette ligger at noen utvidet cup på samme måte som for juniorene er ikke ønskelig eller aktuell politikk for kretsene. Vi ønsker ikke å undergrave lokale skirenn og deltakelse på disse for denne aldersgruppen.

Om en klubb ønsker å arrangere et renn i denne tiden og invitere klubber fra landsdelen vil vi ikke stille oss i veien for det.

Seniorene
NCsr går tilnærmet som normalt. Vi ser derfor ikke behovet for å arrangere seniorcup på samme måte som for juniorene.

 

NIF-EPI01, 01
fnugg