Hopp til innhold

Terminlisteutkastet langrenn for sesongen 2017-2018 - ute på høring

Under fagmøte Langrenn ble det utarbeidet terminlister for både sone øst og sone vest. I tillegg til renn er det også lagt inn samlingsplan.

Utkast terminliste sone øst.
Utkast terminliste sone vest.

Under fagmøte Langrenn som ble avholdt i Lakselv 12.-13. mai var en av sakene «Terminliste 2017-2018». Saken ble behandlet som gruppearbeid – gruppe klubber sone vest og gruppe klubber sone øst. Vedlagt følger utkastet klubbene i sone vest ble enige om på fagmøtet. Det vil fortsatt være mulig å komme med merknader/kommentarer til utkastene.

Henvendelser for sone vest gjøres til Langrennskomiteen v/soneleder vest: Thomas Eliassen Darell, e-post: thomas.e.darell@gmail.com, tlf 997 01 454.

Henvendelser for sone øst gjøres til Langrennskomiteen v/soneleder øst: Charles Petterson, e-post: petterson.charles@gmail.com, tlf 414 19 556. 

Frist: Innen 11. august 2017.

nif-epi04, 04
NTB scanpix