Hopp til innhold

Team Finnmark - fornyet samarbeidsavtale

NRS Finnmark og Grieg Seafood Finnmark utvider sitt samarbeid med Finnmark Skikrets og Finnmark Fotballkrets.

NRS Finnmark og Grieg Seafood Finnmark utvider sitt samarbeid med Finnmark Skikrets og Finnmark Fotballkrets gjennom prosjektet Team Finnmark. 

I dag (16.05.17) signerte skikretsen og fotballkretsen en ny avtale med Grieg Seafood Finnmark og NRS Finnmark. Avtalen er en klar utvidelse av fjorårets avtale mellom partene. Nytt av året er at også forleverandøren EWOS er med på prosjektet. Total ramme for den nye avtalen er på kr 125.000.

Team Finnmark består av 8-12 utøvere i både ski og fotball som får et tilbud om oppfølging og treningssamarbeid.
Både Finnmark Skikrets og Finnmark Fotballkrets ser viktigheten av at Finnmark har ledestjerner som unge og eldre kan ha som ideal og være stolte av. Begge idrettene har over tid vist at vi klarer å utvikle utøvere på høyt nivå. Vi har også sett behovet for at Finnmark trenger overbyggende miljø som kan bidra til vekst i hele fylket. Team Finnmark skal bidra til at kunnskap og holdninger skal spres ut til klubber og lag i fylket. Kompetanseflyt vil være et stikkord.

Svein Erik Danielsen, styremedlem i Finnmark Skikrets, har svært stor tro på prosjektet.
- Vårt felles mål er at Team Finnmark skal skape gode, robuste og varige treningsmiljø. Team Finnmark skal også bidra til at ekstra talentfulle ungdommer får hjelp til å ta det neste steget. Team Finnmark som mål å skape miljø og utøvere som hele fylket kan identifisere seg og være stolte av. Team Finnmark skal skape kunnskapsbaserte og robuste treningsmiljø rundt i hele fylket. Team Finnmark skal være den faktor som gjør at talentfull ungdom velger å bo og utvikle seg i fylket, på grunn av at de her får det beste tilbudet, avslutter Danielsen.

Finnmark Fotballkrets er svært glad over at våre partnere ønsker å videreutvikle samarbeidet. Det håper vi tyder på at fotballkretsen og skikretsen sammen har levert et produkt som vi kan være stolt over, sier daglig leder i Finnmark Fotballkrets, Roger Finjord. 

-Vi i Grieg Seafood Finnmark ønsker å assosiere oss med idretter som har ambisjoner, vet hva som kreves, og som er opptatt av detaljer i hverdagen. Gjennom deltakelse på samlinger og treninger vil også våre ansatte få mulighet til å bli kjent med prosjektet, og vi håper også at prosjektet skal være med på å bidra til stolthet internt i vår bedrift, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood. Han forteller også at det at man i Finnmark klarer å samarbeide så godt på tvers av idretter er unikt i nasjonal målestokk. Det er mange som lurer på hvorfor man får dette til i Finnmark. Det gjør meg stolt, forteller Pedersen.

-NRS Finnmark gleder seg til å bli godt kjent med utøverne i prosjektet. Fotball og ski er to sunne idretter som også har behov for sunn og god mat. Og da er laks et godt alternativ. Vi gleder oss til å følge disse utøverne i sin videre utvikling. Det er mulig å bli god i Finnmark, sier daglig leder Per Magne Bølgen i NRS Finnmark.

Dersom det er ønskelig med utfyllende informasjon kan følgende kontaktes:
- NRS Finnmark                                 Per Magne Bølgen, daglig leder, tlf 928 96 202
- Grieg Seafood Finnmark                 Roger Pedersen, samfunnskontakt, tlf 907 70 596
- Finnmark Skikrets                          Svein Erik Danielsen, styremedlem, tlf 951 03 670
- Finnmark Fotballkrets                     Roger Finjord, daglig leder, tlf 913 17 676                                    
         
Bilde fra venstre: Svein Erik Danielsen, Finnmark Skikrets, Roger Pedersen, Grieg Seafood Finnmark, Per Magne Bølgen, NRS Finnmark, Roger Finjord, Finnmark Fotballkrets.

Foto: Vidar Johnsen

NIF-EPI03, 03