Hopp til innhold

Finnmark deltar med to lag i Ungdomsstafetten i Holmenkollen

Ungdomsstafetten arrangeres søndag 12. mars i Holmenkollen. Her er laguttakene.

Følgende utøvere er tatt ut og reiser til Ungdomsstafetten:

Lag 1:Marit Klevstad Jakobsen, Alta IF
G15 Tom Vegard Andersen, Tverrelvdalen IL
J16 Maiken Seim Vorren, Polarstjernen IL 
G16 Markus Larsson, Vadsø SK

Lag 2:
J15 Kirsten Helsvig Nilsen, Alta IF
G15 Thomas Suhr, Alta IF
J16 Andrine Ch Ordemann Olsen, Alta IF
G16 Sander Lahdenperä Bekkvik, Alta IF

Reiseledere: 
Per Kåre Jakobsen, Alta IF - leder lag 1
Espen Suhr , Alta IF - leder lag 2

I tillegg er Rune Seim i Oslo på kretsmøte – han bidrar også.
Ole Andersen – far til Tom Vegard – reiser privat – bidrar også.

Flybilletter er bestilt til samtlige. Avreise fra Alta fredag ettermiddag. Avreise fra Vadsø torsdag kveld.
Mer info om avreisetider og tid for retur legges ut i tirsdag.

Overnatting skjer på Thon Hotell Ullevål. Frokost, matpakker og kveldsmat er bestilt til alle.

Busstransport til Holmenkollen er bestilt.

Transport fra/til Gardermoen ordnes av lederne. 

VELKOMMEN til Oslo, Holmenkollen og Kong Haralds Ungdomsstafett  

Fredag 10. mars 
Kl. 21:00  Smøreplasser P-hus tilgjengelig 

Lørdag 11. mars 
Kl.12:15  1. Buss avgang til Holmenkollen, (Kretsene har bestilt avgang for sitt lag) 
Kl. 12:45  50 km herrer  
Kl 15:00  2. bussavgang til Holmenkollen (Kretsene har bestilt avgang for sitt lag) 
Kl 15:40  Kombinert langrenn 
Kl. 16:30-17:15 Trening i løypene 
16:15   Laghopp menn 
Kl. 16:30 (ca. tid) Smøreboder tilgjengelig. 
Kl. 17:30  Oppmøte Pølsefest med Kongen 
Kl. 19:30(ca. tid)  Buss fra Holmenkollen (skimuseet) 
Kl 20:30  Kveldsmat Hotell (krets bestiller selv) 

Søndag 12. mars: 
Kl 06:00  Frokost 
Kl. 07:00  Bussavgang til Holmenkollen (smøreplass i p-hus må være ryddet)  
Kl. 07:30  Oppvarming i oppvarmingsløype 
Kl. 09:30  Ungdomsstafetten  
   Vinnerlag hilser på kongen/ Medalje-blomsterseremoni  
10:30   Hopp kvinner 
Kl. 11:00  Buss ned fra Holmenkollen (Kretsene har bestilt avgang for sitt lag) 
Kl. 12:00  30 km damer 
Kl 14:15  Hopp menn 
Kl. 15:00  Buss ned fra Holmenkollen (Kretsene har bestilt avgang for sitt lag)  
   
MAT & DRIKKE: For de som ankommer fredag kan middag inntas på Egon eller andre serveringssteder i området.   
Matpakker og kveldsmat er ikke inkludert i prisen. Dette bestiller kretsen selv på forhånd på hotellet, senest mandag 06.03.17. Pris kr 85,- pr dag pr person og kr 65,- for kveldsmat. Det kan kjøpes mat i Holmenkollen på lik linje med andre publikum 

HOTELLET: Kretsen har selv ansvar i all kontakt/oppgjør med hotellet. Bestilling av rom/romlister, matpakker og kveldsmat. Det gjøres egne avtaler om «sen utsjekk» bagasjeoppbevaring etc. Det er dessverre ingen dusjmuligheter i Holmenkollen. 

TRANSPORT: Busstidene er eksakte og transport utover dette må ordnes selv. I Holmenkollen er det alltid utfordringer mht bussparkering. Der det er oppsatt flere busser kommer bussen tidligere enn oppsatt tid, og reiser når den er full. Det er bussbilletter til de som har bestilt dette. Bussen kommer til stedet der man ble sluppet av, med unntak etter pølsefesten – da blir dere hentet ved Skimuseet. Det er ikke mulighet for parkering av privatbiler i Kollen.  T banen går jevnlig. Linje nr 1 til Holmenkollen og linje 3,4 og 6 til Ullevål Stadion. Skifte bla Majorstuen 

PØLSEFEST MED KONGEN: Deltagerne og en leder for hvert lag er invitert til Pølsefest med kongen i Skimuseet. Oppmøte er kl 17:30 for en liten «brif» på hva som skal skje. Viktig at ALLE som skal på pølsefesten møter kl 17:30. 
Etikette er å si Hans Kongelige høyhet når man hilser på kongen, og deretter benevnes han som «kongen». Alle stiller i sporty tøy og utøverne bærer kretstøy eller klubbtøy. 
Det blir en kort velkommen hilsen og et par taler når kongen kommer/første delen av kvelden, deretter synges «Hurra for deg» og de blir servering av pølser og brus.  Det er mulighet til å se utstillingen i museet og det blir mulighet for å hilse på kongen.  
Deltagergaver deles ut etter at festen er ferdig og man går på bussen ved skimuseet. 

SMØREBODER: Smøreplasser er begrenset. Skikretser vil måtte dele smøreplass. Smøreplassen i P-huset ved hotell vil være tilgjengelig fra fredag kveld kl 21:00 til søndag morgen kl 07:00. Vi tar ikke ansvar for utstyr som står i p-huset. Plassene ryddes og kostes.  
Det tildeles også smøreboder i Holmenkollen i bygg ves siden av servicebygg bak skyteskivene. Begge etasjer lørdag fra ca. kl 16:30 til etter stafetten (når de frigjøres etter Kombinert er ferdig). Disse ryddes godt og nøkkel leveres til kontaktperson for stafetten Lillis Rabbing   
   
AKKREDITERING/BILLETTER/OPPBEVARING AV BAGASJE: Løperne benytter startnummer akkrediteringsbevis knyttet til trening/tilgang til smørebod lørdag og stafetten/smøre bod søndag.  Utøver får beholde startnummer. Hvert lag får tildelt 3 akkrediteringsvester. Dette er for de som er ledere for sin skikrets. Denne brukes til å få tilgang til treningsområde/smøre bod lørdag og stafetten/smøre bod søndag.  Akkrediteringsvestene skal leveres tilbake Lillis Rabbing som kommer til å være ved smørebodene -  søndag rett etter rennet. Manglende innleverte akkrediterings vester blir belastet kretsen.   
Utover dette er billetten (Weekendpass) deres inngangsbillett til Kollen denne helgen. Lagene bruker publikumsarealer under de andre arrangementene. 
Lagene kan bruke Kapellkjelleren til oppbevaring av utstyr/varmestue på lørdag og søndag. Denne brukes også av de frivillige under WC, så det tas hensyn til disse. Det skal IKKE smøres ski i disse lokalen. Er det behov for stifting, så gjøres dette diskret i eget avlukke. Man har ansvar for egnet utstyr/verdisaker. Det kan være mulighet for å få seg en vaffel for ungdommen i Kapellkjelleren.  
WEEKENDPASS - Arena (ikke tribune) Gir tilgang til arena/vrimleområdene i arenaen: Kapellskogen, VM-haugen, VM-knollen og Hoppsletta. 
Ved behov for flere billetter kan disse bestilles via World Cup Nordic arrangøren.  

RENNET:Trening gjennomføres fra kl 16:30. Det gis mulighet til å teste hele traseen. Merket med rødt og blått i kartet. Skitesting og oppvarming søndag skal KUN foregå i testområdet merket med grønt på kartet. Brikker settes på i startområdet 15 min før start. Utøverne som har etappen 1 er de første som møter til brikkeutdeling, deretter etappe 2, 3 og 4. Disse tas av etter målgang.  Lagledere respekterer «No Coaching soner» Disse er merket med Orange i kartet. Arrangøren vil ha stavpost i bakken på vei ut av stadion. 
NRK Ungdomsstafetten vil bli sendt på NRK søndag ettermiddag.  

FLUORFRITT ARRANGEMENT: Tilbakemeldingen fra kretsene ga et klart svar på at de støttet opp om kampanjen «Tøffest uten fluor» og at Kong Haralds Ungdomsstafett skal gå uten fluor i glideren. Det betyr at det er CH-variantene hos de ulike produsentene det skal smøres med. Vi ønsker likest mulig forhold og en sunn idrett for våre ungdommer. Det er heller ikke lov til å benytte dyre produkter uten fluor, som f.eks Gallium, men det er selvsagt lov til å rille skiene. Superski.no, som har sportsforretning ved smørebodene i Holmenkollen vil legge ut fluorfritt smøretips fredag og lørdag, samt tips til festesmøring. Her kan det også kjøpes smøring, sannsynligvis med rabatter på lørdagen. Smøretipsene vil bli videreformidlet på facebooksidene til Kong Haralds Ungdomsstafett, samt at de vil ligge ute på superski.no.  
    
KONTAKTPERSONER: 
Navn     Mobil  Rolle 
Espen Utaker    474 68 708 Rennleder fra US/ Foto 
Tove Andersen   908 14 660 Sekretariat/buss i Holmenkollen 
Lillis Rabbing     930 85 598  Smøreboder/Akkreditering 
Toril Vik    907 50 770 Hotell/buss ved hotell /pølsefest/økonomi  

E-postadresse er post@ungdomsstafetten.com 
Egne Websider WWW.ungdomsstafetten.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ungdomsstafetten/

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge