Hopp til innhold

Logo Kulturdepartementet

Innspillskonferansen KUD - egenorganisert aktivitet

Kulturdepartementet arrangerer mandag 27. mars innspillskonferansen med tema egenorganisert aktivitet. Vi oppfordrer alle våre klubber til å delta og komme med innspill til Kulturdepartementet om hvordan de kan legge bedre til rette for aktivitet. Les mer i saken

«Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag, hvilke grep kan regjeringen gjøre og hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet?»

Ski-idretten er gjennom tilrettelegging og kjøring av skiløyper en stor aktør når det gjelder tilrettelegging for den egenorganiserte aktiviteten, som igjen gir stor folkehelsegevinst.
Det er viktig for oss at spillemiddelordningen ikke forringes på en slik måte at det går ut over vår aktivitet.

Vi oppfordrer derfor klubbene til å melde seg på til innspillskonferansen.
Dersom det er klubber som har anledning og ønsker dette, kan vi være behjelpelige med budskap som kan legges frem under konferansen. Vi ber da om at dere gir oss rask tilbakemelding.

Kulturdepartementet inviterer miljøer som driver eller legger til rette for egenorganisert aktivitet til innspillsmøte 27. mars 2017.

Tid: kl. 09:00 – 12:00
Sted: Auditoriet "Dovregubben" i Grubbegata 1, Oslo. Møt opp i resepsjonen i Grubbegata 1 fra kl 09.00 for registrering. Ha med legitimasjon.

Påmelding her

NIF ønsker støtte

Etter NIFs mening er dette et viktig sted å være til stede. Vi oppfatter dette som en potensiell ‘utvanning’ av tildelingen av spillemidler til idrettsformål og av hele spillemiddelordningen.

NIF vil oppfordre særforbundene som legger til rette også for egenorganisert aktivitet, til å melde seg på og gi sine innspill i møtet.

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix