Hopp til innhold

NM jr Harstad mars 2017 - skikretsens fellesopplegg

NM jr arrangeres 10.-12. mars på Kilbotn Skistadion. Informasjon fra hovedleder for de som ønsker å benytte Skikretsens fellesopplegg.

Hovedleders info-skriv.

I hovedleders skriv følger en foreløpig påmelding. Dersom det er noen på lista som ikke skal delta eller hvis det er noen som ikke står der, men som ønsker å delta, må avmelding eller påmelding gjøres til rosanof@online.no senest 20. februar.

For påmelding til fellesopplegget må det betales forskudd kr 9000 pr løper til Finnmark Skikrets, konto 4944 08 01969 innen 20. februar.
Merk innbetalingen med: NM jr Harstad 2017.

Forskuddet dekker overnatting hotell fra onsdag til søndag inkl alle måltider, leie smøreboder, innkjøp smøreprodukter, reiseledernes reise- og oppholdsutgifter, startkontingent stafettlag, transport i Harstad, etc.

nif-epi04, 04
NTB scanpix