Hopp til innhold

Hovedlandsrennet Tolga 2017 - Skikretsens fellesopplegg

For G/J kl 15-16 år fra 1.-5. mars. Oversikt foreløpig påmelding av løpere og ledere.

Se skriv generell info sendt ut som e-post til klubbene 27.01.17.

Oversikt over foreløpig påmelding.

Påmelding til Skikretsens fellesopplegg sendes finnmark@skiforbundet.no innen 15. februar.

Det må samtidig innbetales forskudd - kr 6 000 pr løper - til Finnmark Skikrets, konto 4944.08.01969. Merk beløpet gjelder: HL 2017.
Påmelding til fellesopplegget vil ikke gjelde før betaling er mottatt.

Oppdatert info vil bli lagt ut på facebook: Finnmark skikrets HL Tolga 2017. Lukket gruppe, søk om å bli medlem.

NIF-EPI01, 01
Lars O. Berge