Hopp til innhold

Program og deltakerliste - samling Porsangmoen

NB! Oppdatert deltakerliste pr 05.10.16 og oversikt treningsgrupper og trenere.

Til tross for høstferie på skolene i Finnmark er det veldig bra påmelding til sonesamlinga som avholdes kommende helg på Porsangmoen. Samlinga avholdes på Forsvarets område som disponeres av Garnisonen på Porsangmoen. Stor takk til ansvarlige på GP for godt samarbeid og flott tilrettelegging for samlinga.

Her finner dere linker til programmet og deltakerlista. Det er 116 påmeldte løpere og 43 ledere/trenere. Totalt 159 deltakere.

Her følger treningsgruppene:
Gruppe 11-12 år og trenere
Gruppe 13-14 år og trenere
Gruppe 15 år og eldre og trenere

Etter at deltakerlista ble sendt ut til de påmeldte, er det kommende inn flere rettelser. Det er tatt hensyn til alle henvendelser selv om det ikke kommer frem på linkende lister. Samme gjelder all tilleggsinfo som ble lagt inn ved påmelding.

Kontaktperson: Charles Petterson, e-post: petterson.charles@gmail.com

Ønsker alle deltakere fine høst- og aktivitetsdager i Porsanger.

NIF-EPI01, 01