Hopp til innhold

Fagmøte Langrenn - utsatt til torsdag 22. mai

Da NSFs hovedterminliste ikke vil være ferdig til opprinnelig dato for fagmøte, har LK valgt å utsette fagmøte. Møte avoldes i Karasjok fra kl 1730 til ca kl 2100.

Saksliste:

1.  Evaluering av sesongen 2013-2014.
      - terminliste
      - krets-/sonerenn
      - samlinger
      - G-Sport Cup
      - nasjonale renn
      - Ungdomsstafetten
2.   Planlegging av sesongen 2014-2015
      - Renn i kretsregi; arrangør, renntyper, øvelser, klasser etc.
      - Samlinger
      - Skicupen
3.   Terminliste sesongen 2014-2015
      - Renntyper; sonerenn, kretsrenn, turrenn
      - KM - dato, stilart, distanse
4.   Reiseadministrasjon i forbindelse med nasjonale renn 2014-2015.
5.   Seniorsatsing i Nord-Norge - Team Nord-Norge/Team Veidekke.
6.   Juniorsatsing i Finnmark - Team Finnmark Langrenn.
7.   Orientering av oppgaver LK har ansvaret for.
8.   Behandle innkomne saker.
9.   Valg av nytt medlem til Langrennskomite.
10. Eventuelt

Det vil i forkant av fagmøtet bli lagd terminlisteutkast for neste sesong. Dersom klubber/rennarrangører har spesielle ønsker i tilknytning til renndatoer, type renn, eller ønsker å arrangere "nye" renn etc, send inn forslag til finnmark@skiforbundet.no.
Minner også om at klubbene kan sende inn andre saker de ønsker behandlet på fagmøte Langrenn.
Frist for innsending av terminlistesaker og andre saker utsettes til 16. mai.

Påmeldingsfrist: Innen 16. mai til finnmark@skiforbundet.no

Det kan møte flere deltakere fra samme klubb.

Påmeldingsfrist: Innen 16. mai til finnmark
     

NIF-EPI02, 02