Hopp til innhold

Fagmøte Langrenn i Karasjok 6. mai

Sesongens viktigste møteplass - evaluere siste sesong og planlegge ny sesong - kveldsmøte tirsdag 6. mai kl 1730 - 2100.

Finnmark Skikrets Langrennskomite innkaller med dette til FAGMØTE LANGRENN. Møtet var opprinnelig planlagt som helgemøte (fred/lørd), men pga kollisjon med annet viktig idrettsmøte, har LK valgt å avholde fagmøte tirsdag 6. mai fra kl 1730 til kl 2100.

Møtet avholdes på Rica Hotel Karasjok.

Endelig saksliste er ikke klar ennå, men som tidligere fagmøter vil bl.a. følgende saker bli behandlet:

1. Evaluering av sesongen 2013-2014
- terminliste
- krets-/sonerenn
- samlinger
- G-Sport Cup
- nasjonale renn
- Ungdomsstafetten
2. Planlegging av sesongen 2014-2015
- Renn i kretsregi; arrangører, renntyper, øvelser, klasser etc.
- Samlinger
- Skicupen
3. Terminliste sesongen 2014-2015
- Renntyper; sonerenn, kretsrenn, turrenn
- KM – dato, stilart, distanse
4. Reiseadministrasjon i forbindelse med nasjonale renn 2014-2015
5. Seniorsatsing i Nord-Norge – Team Nord-Norge/Team Veidekke
6. Juniorsatsing i Finnmark – Team Finnmark Langrenn
7. Orientering av oppgaver LK har ansvaret for
8. Behandle innkomne saker
9. Eventuelt 

 Det vil i forkant av fagmøtet bli lagd terminlisteutkast for neste sesong. Dersom klubber/rennarrangører har spesielle ønsker i tilknytning til renndatoer, type renn, eller ønsker å arrangere «nye» renn etc, send inn forslag til: finnmark@skiforbundet.no.

Minner også om at klubbene kan sende inn andre saker de ønsker behandlet på fagmøte Langrenn. Frist for innsending av terminlistesaker og andre saker settes til 13. april

Påmeldingsfrist:    
Innen 1. mai 2014 til finnmark@skiforbundet.no

Det kan møte flere deltakere pr klubb. 

 

nif-epi04, 04