Hopp til innhold

Rennreglement barn

Generelt rennreglement for barneskirenn i alle grener

Nedenfor finner dere generell info om hva som gjelder for skirenn for barn. Spesifikke rennreglement for hver enkelt gren finnes på grensidene.    

Premiering ved konkurranser for barn

 • Det gis 100 prosent lik premiering for klasse 9 år og yngre.
 • Det gis 100 prosent premiering for klasse 10-11 år.
 • Det gis minimum 50 prosent premiering for klasse 12 år og eldre.
 • NSF anbefaler at så mange som mulig får premie.      

Rennkategorier  

 • 9 år og yngre kan delta i klubbrenn, lokalkrets-/sonerenn.
 • Skikretsen setter opp en terminliste for hver sone.
 • 10 og 11 årsklassene kan i tillegg delta på kretsrenn.
 • Det arrangeres ikke KM for 11 år og yngre. Unntaket er alpint hvor yngste klasse i KM er  11-12 år. 
 • Alle grener har klasser både for gutter og jenter.      

Kuldegrenser - langrenn  
Nedenfor følger utdrag fra langrenn sitt reglement vedr. kuldegrenser i konkurransesammenheng. Når det gjelder trening bør en forholde seg til de samme kuldegrensene. For små barn bør en være enda strengere i vurderingen og ikke være redd for å avlyse treninger og eks. karusellrenn pga av kulde.

UTDRAG:   
Juryen må klargjøre og beslutte - om konkurransen skal utsettes, avbrytes eller avlyses hvis temperaturen er under:

 • For barn og ungdom: minus 15 grader
 • For junior og senior: minus 18 grader
 • For distanse over 30km: minus 15 grader

Reglene gjelder under gunstigst mulige værforhold. Regel 315.9.

Ved vanskelige værforhold (f.eks. sterk vind, høy luftfuktighet, tungt snøfall eller høy temperatur) kan juryen i samråd med laglederne for de deltakende lag og rennets lege, evt. sanitetssjefen,  utsette eller avlyse konkurransen.

NIF-EPI03, 03