Hopp til innhold

Engasjement i klubb

Ungdom er en viktig ressurs som kan bidra i egen klubb på flere områder. På denne siden finner du nyttig informasjon om hvordan du kan engasjere deg og om hvordan du kan skape en arena hvor ungdommen får ta del i utviklingen av både aktivitetstilbudet og organisasjonen.

Til ungdommen
Det finnes utrolig mange muligheter for deg som ønsker å engasjere deg utover det å være en aktiv utøver. Fra du er 15 år og har vært medlem i over én måned har du stemmerett og er valgbar i eget idrettslag. Det betyr at du på lik linje med de voksne har en reell innflytelse på det som skjer i idrettslaget - så lenge du benytter deg av denne muligheten. På årsmøtet, som er idrettslagets høyeste myndighet, kan du stille til valg, fremme saker og benytte deg av din stemmerett. Om du ønsker å sitte i styret i idrettslaget er det med andre ord her du blir valgt.Ta kontakt med din trener eller leder for å lære mer om årsmøte.

Når man kommer inn som nytt styremedlem er det ofte mye som er ukjent eller som kan virke usikkert. For å forberede deg på, lære mer om eller for å heve din kompetanse har idretten flere kurs og kompetansetiltak som du kan melde deg på:


For deg mellom 15 og 19 år                     For deg mellom 19 og 29 år                            For alle over 15 år
Lederkurs for ungdom                  UTDANNING FOR YNGRE LEDERE                    KURS FOR KLUBBEN

Om du ikke ønsker å ta på deg et fast verv kan det hende at idrettslaget ditt har et ungdomsutvalg som jobber spesifikt med enkelte saker. Her kan du engasjere deg på en mer fleksibel måte som kan være et første steg på videre engasjement. Om idrettslaget ditt ikke har et ungdomsutvalg så kan kanskje du ta ansvar for å opprette et?

Du som en ung ressurs kan også bidra ved å bli trener i idrettslaget. Skiforbundet har egne trenerkurs som du kan delta på i alle våre grener. Norges Idrettsforbund har også et eget aktivitetslederkurs for barneidrett. 
Trenerkurs Skiforbundet Aktivitetslederkurs barneidrett

I tillegg til å delta i styrer, utvalg eller som trener kan du også bidra på andre områder. Du kan for eksempel være med å arrangere turer, konkurranser, aktivitetsdager, sosiale sammenkomster med mer. Her kan du blant annet ta på deg rollen som musikkansvarlig, speaker, koordinator, økonomiansvarlig, gledesspreder og mye, mye mer. Vis initiativ og ta kontakt med din trener eller leder og fortell at du gjerne kunne tenkt deg å bidra. 

 

Til klubben og kretsen
Som leder eller trener har du et ansvar for å skape motivasjon og inspirasjon hos ungdommen. Det kan være vanskelig å vite hvilke muligheter man har, hvem man skal kontakte eller hvordan man skal gå frem for å engasjere seg i eget idrettslag. Det er derfor viktig at dere viser ungdommen at deres kompetanse og engasjement er verdsatt og likestilt med de voksnes bidrag gjennom aktiv involvering.

I tillegg til å skape rekruttering og igangsette tiltak for å beholde den aktive medlemsmassen er det viktig at idrettslaget har en strategi for hvordan man også skal rekruttere og beholde de frivillige. Ungdom er ofte en ubrukt ressurs på så måte. Det handler om å se dem der de er, være nysgjerrig på hvem de er og hva de er opptatt av, og vise hvilke muligheter som faktisk ligger foran dem. Det er viktig at vi lar ungdommene få tid til å lære og utvikle seg, gjennom prøving og feiling, slik at de finner sin egen vei i norsk idrett. Hvem vet vel best hva ungdom ønsker av aktivitetstilbud enn ungdommen selv? Et viktig aspekt er å unngå å sette dem inn i en struktur og et system som sier «slik gjør vi det her». Det handler om å gi ungdommen en reell innflytelse i de fora hvor de viktige beslutningene blir tatt – det være seg i en treningsgruppe, i et utvalg, en komité eller styret. Det er når vi står sammen at vi klarer å utvikle idretten videre.

Retningslinjer ungdomsidrett Arrangement for ungdom

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix