Hopp til innhold

Trenerkurs

Ønsker du å bli trener eller å skaffe deg mer kunnskap om trening? Trenerkursene til Norges Skiforbund følger Trenerløypa som gjelder for norsk idrett. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling.

Trenerutdanningen i Norges Skiforbund bygger på Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM) og dekker de ulike nivåene av læringsmålene i Trenerløypa til NIF. Les mer om Trenerløypa som gjelder for norsk idrett på NIF sine nettsider.

Velg gren for å lese mer om de ulike trenerkursene:

Alpint  Langrenn Hopp  Kombinert Telemark  Freestyle Freeski Funksjonshemmede

 Min Idrett  For å kunne melde deg på kurs, må du ha en profil i "Min Idrett".

KURSKALENDER

Felles trener 2 med studiepoeng:

Høgskolen i Innlandet har sammen med Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Bandyforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fire særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett!

  • Kurset gir 10 studiepoeng
  • Søknadsfrist 01.03.2019

Her søker du og finner informasjon:

Trener 2 INN

Felles trener 3 med studiepoeng:

Trener 3 utdanning med studiepoeng i samarbeid med flere særforbund og Høgskolen Innlandet. Utdanningen gjelder for alpint, hopp, kombinert, freestyle/freeski og telemark. For å kunne bli tatt opp på studiet kreves det at du har trener 2 kompetanse, har en gruppe med utøvere som er på SUM nivå Tren for å konkurrere eller tren for å vinne.

Hovedmålet på Trener 3 er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

  • Kurset gir 20 studiepoeng
  • Søknadsfrist (ikke fastsatt for kull 2)

Her søker du og finner informasjon:

Trener 3 INN

Høgskolen Innlandet tilbyr også Bachelor med spesialisering i trenerrollen.
Den følger ordinære søknadsfrister for høgskoler. Studiet er et samarbeid mellom Hedmark Skikrets og Høgskolen INN i Elverum.
Informasjon om studiet
Intervjuer med studenter

Kurslærere
Bildet: Kurslærerkorpset i Norges Skiforbund, er klare til å avholde trenerkurs i hele Norge. Ta kontakt med din skikrets hvis du ønsker kurs.

NIF-EPI03, 03