Hopp til innhold

Trenerkurs

Ønsker du å bli trener eller å skaffe deg mer kunnskap om trening? Trenerkursene til Norges Skiforbund følger Trenerløypa som gjelder for norsk idrett. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling.

Les mer om Trenerløypa som gjelder for norsk idrett på NIF sine nettsider.

Norges Skiforbund har lagt til grunn en ny utviklingsmodell kalt "Skiforbundets Utviklingsmodell" (SUM). Når det gjelder trenerutdanning, dekker de ulike nivåene av trenerkursene læringsmålene i Trenerløypa til NIF og gir et innhold i SUM i de ulike utviklingsfasene slik:

 
Trenerkursnivåene varierer noe fra gren til gren med tanke på hvor de kommer inn i de ulike nivåene i SUM. Dette er en illustrasjon hentet fra Alpint.

Velg gren for å lese mer om de ulike trenerkursene:

Alpint Langrenn Hopp Kombinert Telemark FreesTyle Freeski Funksjonshemmede

 Min Idrett  For å kunne melde deg på kurs, må du ha en profil i "Min Idrett".

Terminliste trenerkurs 2017:

Felles trener 2 med studiepoeng:

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet (Campus Elverum) og fire andre særforbund, har vi utviklet et felles Trener 2 kurs. Trenerutdanningen gjelder for alle grener og gir i tillegg studiepoeng. Mer info her - Campus Elverum.

Felles trener 3 med studiepoeng:

Under utvikling, blir et tilbud i 2018.

 

Kurslærere
Bildet: Kurslærerkorpset i Norges Skiforbund, er klare til å avholde trenerkurs i hele Norge. Ta kontakt med din skikrets hvis du ønsker kurs.

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix