Hopp til innhold

TD og dommerkurs

Teknisk delegert (TD) og dommere har en viktig rolle på alle arrangementer fra kretsnivå til World Cup. Norges Skiforbund arrangerer derfor kurs og utdanning slik at det til enhver tid skal være tilgjengelig TD og dommere til konkurranser.

www.idrettskurs.no finner du planlagte kurs.

Grenene i Norges Skiforbund har egne utdanninger for TD og Dommere, velg din gren for mer utfyllende informasjon.

Hva gjør en Teknisk Delegert?
Personen oppnevnt fra Norges Skiforbund som TD under et skiarrangement har mange oppgaver, dette er de viktigste:

  • Leder av juryen
  • Ivareta sikkerhet
  • Bidra til en rettferdig konkurranse
  • Påse at reglementet blir fulgt
  • Har kontakt med arrangør i forkant av arrangement
  • Skrive rapport etter arrangement

NIF-EPI01, 01