Hopp til innhold

Trener 1

Dette kurset gir deg kunnskap til å kunne trene barn opp til 13-15 år.

 

 4 av 6 moduler i fellesdelen er basert på e-læring, som kan gjennomføres på nettet.
Bevisene for gjennomførte e-lærings moduler skal vises for kurslærer eller sendes kurslærer på e-post.

Modulen 1.2 er en kombinasjonsmodul der du skal gjennomføre  en e-læring og får en presentasjon på kurs.

Felles for alle grener

 

  Modul Navn Ansvarlig Teori Praktisk Hvordan Lenke Innhold
Fellesmoduler Modul 1.1: Utvikling av skiferdighet (felles NSF) 4 timer   Powerpoint NSF  Last ned PDF Det sentrale i modulen er å gi en forståelse av hvordan barn utvikler sine skiferdigheter. God skiteknikk vil si å gå fort, kjøre fort eller hoppe langt. Den egentlige betydningen av teknikk er kunst.
Modul 1.2: Trenerrollen (e-læring NIF) 4 timer    E-Læring NIF Logo  Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom: Forventningene til deg som trener, og forholdet til utøveren, foreldre og klubben. 
Modul 1.3: Idrett uten skader (e-læring NIF) 2 timer   E-Læring NIF Logo  Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd. Førstehjelp med mini Anne.
Modul 1.4: Barneidrettens verdigrunnlag (e-læring NIF) 3 timer   E-Læring NIF Logo  Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?
Modul 1.5: Aldersrelatert trening (e-læring NIF)  6 timer   E-Læring  NIF Logo Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.
Modul 1.6: Ski for funksjonshemmede (felles NSF) 2 timer   E-Læring NSF logo
kurs.skiforbundet.no
Modulen skal gi treneren  grunnleggende kjennskap til, og forståelse for hva som skal til, for at også utøvere med en funksjonshemning skal føle seg velkommen og inkludert i klubbens aktiviteter.
        21 timer        

Grenspesifike deler 24 timer

Freestyle Trener I

Hopp og Kombinert Trener I

Langrenn Trener I

Alpint Trener I

Telemark Trener I

 

Praksis 45 timer

Trener I kurset består av 45 timer kurs og 45 timer praksis.

 

For å få Trener I kurset godkjent må du ha gjennomført 45 timer med trenerpraksis.

Dette skal være relevant treneraktivitet for aldersgruppen opp til 15 år.

 

Det er kursdeltagers eget ansvar å føre en timeliste.

Denne skal signeres av en leder i miljøet de praksisen har blitt gjennomført.

 

Utfylt timeliste leveres arrangør/kurslærer  ved  påmelding til kurs på neste kurstrinn.

 

Last ned mal for timeliste        Last ned Wordfil

NIF-EPI01, 01