Hopp til innhold

Trenerkurs

Ønsker du å bli trener eller å skaffe deg mer kunnskap om trening? Trenerkursene til Norges Skiforbund følger Trenerløypa som gjelder for norsk idrett. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling.

Norges Skiforbund har lagt til grunn en ny utviklingsmodell kalt "Skiforbundets Utviklingsmodell" (SUM). Når det gjelder trenerutdanning, dekker de ulike nivåene av trenerkursene læringsmålene i Trenerløypa til NIF og gir et innhold i SUM i de ulike utviklingsfasene slik:

 
Trenerkursnivåene varierer noe fra gren til gren med tanke på hvor de kommer inn i de ulike nivåene i SUM. Dette er en illustrasjon hentet fra Alpint.

Velg gren for å lese mer om de ulike trenerkursene:

Alpint Langrenn Hopp Kombinert Telemark FreesTyle Freeski Funksjonshemmede

 Min Idrett  For å kunne melde deg på kurs, må du ha en profil i "Min Idrett".

 

NIF-EPI01, 01