Hopp til innhold

Basic Skills Snow Tour, Telemark og Vestfold

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med Skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5 dag med praktisk læring for å skape godt underlag for alle aktive skiløpere. Neste stoppested blir Telemark og Vestfold, Jarseng Skianlegg

Norges Skiforbund med sitt anleggsteam vil sammen med lokale skikretser arrangere kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5 dag med praktisk læring for å skape godt underlag for alle aktive skiløpere.

Basisanlegg skaper bevegelsesglede og som navnet tilsier, gode basisferdigheter. NSF ønsker at så mange som mulig skal få finne skigleden i slike anlegg og legger derfor ut på rundreise til alle kretsene for å spre det gode anleggsbudskapet. Erik Aas Andersen, Eivind Gjeraker og Jo Mork vil lede denne delen.

Dessuten blir det stadig viktigere å mestre faget snøpoduksjon. Med på laget er derfor «snømannen» Mads Mørch, som formidler grunnleggene ferdigheter og tips for hvordan få best og mest snø ut av hver dråpe vann. 

Målgruppe:
Prepareringsmannskap
Snøleggere
Anleggsansvarlige
Trenere
Klubbledere 

Påmelding: Mail til shk@skiforbundet.no

Overnatting: Hotel Fritidsparken, rabatt gis.

Ved spørsmål: Kontakt adm.leder i Telemark og Vestfold Skikrets Sven Håkon Kulbeck  tlf 90 97 92 60, shk@skiforbundet.no eller Marit Gjerland tlf 97 67 57 64, marit.gjerland@skiforbundet.no    

Program:
Programmet er slik at man kan delta på hele eller deler av kurset. Bygging av basisanlegg vil foregå på ettermiddag dag 1 og dag 2 og snøproduksjon mellom kl 09.00 og 16.00 dag 2. Man kan da velge basisdel eller snødel , eller begge deler !

Du ønskes derfor velkommen til Jarseng Skianlegg 30.-31. januar for å delta på følgende program:

Dag 1 Basisanlegg

16.00 -17.00

Forberedelse – introduksjon og bakgrunn for kurset

Sted: Jarseng  Skianlegg

17.00-18.00

Teoridel Basisanlegg. Visning av gode eksempler og hvordan sette sammen ulike elementer til et anlegg med god flyt.

18.00-20.30

Praktisk bygging av basisanlegg. Demonstrasjon med prep.maskin på uteområdet

 

Dag 2  Snøproduksjon og Basisanlegg

09.00- 12.00

Snøproduksjon

  • Forutsetninger og prosjektering
  • Infrastruktur og kanontyper
  • Manuelle/automatiske anlegg
  • Planlegging/optimalisering av snøproduksjon

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.30

Snøproduksjon fortsetter;

  • Størst mulig kapasitet
  • Sikkerhet snøproduksjon
  • Sikkerhet kjøretøy ved snøproduksjon

16.00

19.00

Basisanlegg fortsetter:

Utprøving av basisanlegget med lokale klubber. Gjennomgang og evaluering av aktiviteten med kursdeltakerne.

Snow Tour Team:
 

     Marit Gjerland                 Jo Mork                   Erik Aas Andersen            Eivind Gjeraker            Mads Mørch 

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix