Hopp til innhold

Veileder i håndtering av trakassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i skiidretten. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert.

Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskrimminering og trakassering. Det betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Norges Idrettsforbund har laget en veileder som gjør det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

Veileder  Retningslinjer Brosjyre Varsling NSF

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brutt på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt i praksis. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26) og skal meldes til og etterforskes av politiet.

For mer informasjon, kontakt idrettskretsen eller NIF sentralt:

 

Norges Idrettsforbund har også laget flere videoer som tar opp ulike caser. Disse kan benyttes på for eksempel temakvelder eller trenermøter i egen klubb, gjerne i tillegg til Trenerløypa sin "code of conduct" rundt verdibasert trenerskap. Se  videoene til NIF nedenfor.

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix