Hopp til innhold

Nettkurs i klubbledelse

Ønsker du å utvikle deg som klubbleder? Høgskolen i Molde tilbyr et nettbasert kurs rettet mot klubbledere i norsk idrett. Søknadsfrist er 01.desember.

Høgskolen i Molde tilbyr et nettbasert kurs rettet mot klubbledere i norsk idrett. Søknadsfrist er 01.desember. Det stilles krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse (vurdering av relevant erfaring). Søknad gjøres via søknadsweb. Kontaktperson: Kjell Marius Herskedal

Høgskolen i Molde Søknadsweb

Kursets innhold

1) Ledelserutfordringer myntet på den norske klubbkonteksten

2) Styrearbeid - Norges Idrettsforbund (NIF)

Læringsmål

  • Forstå klubb- og idrettskulturen som det ledes innenfor
  • Kunne redegjøre for relevante ledelsesrelaterte begreper
  • Utvikle bevissthet rundt egen person ogrolle.
  • Kunne analysere praktiske caser relatert til ledelse i klubb
  • Utvikle ferdigheter for å videreutvikle seg som leder
  • Innsikt i styrearbeid i idrettlag i regi av NIF 
 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Kurset i klubbledelse tar hensyn til at målgruppen er spredt over hele landet og ofte har en travel hverdag. Derfor vil kurset i sin helhet tilbys som e-læring. Det vil i utstrakt grad benyttes video/kortvideo av spesielt kunnkapsrike personer innenfor de respektive temaene. Videoene vil erstatte tradisjonell klasseromsundervisning, og knyttes til praksisrelevante case og oppgaver.

Evaluering

Deltakerne blir evaluert på bakgrunn av en serie tester og innleveringsoppgaver langs læringgstien. Det blir ikke avholdt noen eksamen i kurset som krever fysisk oppmøte; alt kan leveres fra egen PC. Karakteren vurderes til bestått/ikke bestått. Både den generelle og valgfrie delen av kurset må bestås for å få attest/sertifisering på noen av delene.

nif-epi04, 04