Hopp til innhold

Bli med å utvikle norsk skiidrett!

Norges Skiforbund inviterer til veilederutdanning 1.-2.desember for engasjerte ressurspersoner som ønsker å bli en del av skiidrettens klubbveilederkorps.

  • DATO: 1.-2.DESEMBER 2018

  • STED: SCANDIC OSLO AIRPORT

  • Påmeldingsfrist: 19.november

Både eksisterende og nye klubbveiledere inviteres til å delta. Vi søker også dyktige ressurspersoner hos idrettskretsene og i andre særforbund som ønsker å bidra inn mot våre klubbmiljø.

Med fokus på sportslig utvikling, anlegg, arrangementer og trenere ønsker vi å bistå klubbene i deres arbeid med å fremme skiglede.

Norges Skiforbund dekker både deltakelse, opphold og reise. Deltakerne, eller det organisasjonsleddet de representerer, legger ut for reise- kostnadene og sender inn skjema med utgiftsrefusjon etter endt samling.

Alle deltakere må ha tilhørighet i et organisasjonsledd og ha avklart deltakelse med egen kontaktperson før påmelding.

Påmelding   Invitasjon

Spørsmål kan rettes til atle.rolstadaas@skiforbundet.no

program

Lørdag 1.desember  
10.00-11.15 Introduksjon og erfaringsutveksling
11.30-12.30 Hverdagen i klubb, v/Kathrine Godager, styreleder Røa IL
12.30-13.15 Lunsj
13.15-15.00 Gjennomgang av verktøy og metoder
15.15-16.30 Kompetanseheving i praksis, v/Martin Nesse, NTNU
16.45-17.30 Work-shop om tilnærmingen til klubbutviklingsarbeidet
17.30-18.00 Oppsummering og refleksjon
19.30- Middag
   
Søndag 2.desember  
09.00-10.30 Coaching som metode, v/Petter Norstrøm, coach NIF
10.45-12.00 Gjennomgang av verktøy og metoder
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.45 Samarbeid på tvers: hvordan spille hverandre god?
14.00-15.00 Egen utvikling og veien videre

 

OM BIDRAGSYTERNE

Kathrine Godager


Kathrine er styreleder i Røa IL og en lokal idrettspatriot som er opptatt av å gjøre det vi sier vi skal gjøre, ikke bare si det. Hun er trener for barn i to idretter og lagleder i ungdomsidretten. Kathrine har jobbet i 15 år med organisasjonsutvikling og barne- og ungdomsidrett i Norges Idrettsforbund og jobber idag med idrettsanlegg i Oslo kommune.

Martin Nesse


Martin Nesse er vitenskapelig assistent ved Idrettsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Her er han involvert i undervisnings-avviklingen ved idrettsvitenskap og lektorutdanningen. Martin har fordypet seg i kompetanseutvikling i norsk idrett og sitter som prosjektleder for prosjektet "Kompetanseutvikling i Norsk Idrett" og en del av forskningsgruppen "Ferdighets-og prestasjonsutvikling i idrett og skole" ved Idrettsvitenskap, NTNU. 

Petter Norstrøm


Petter er utdannet siviløkonom og videreutdannet innen psykologi og organisasjonspsykologi. Han tilhører coachingnettverket til NIF og er tilknyttet Handelshøyskolen BI som ekstern sensor på deres coachingkurs. Petter jobber til vanlig med coaching og lederutvikling i ulike organisasjoner og har en bred erfaring fra ulike roller og verv i norsk idrett. 

NIF-EPI02, 02