Hopp til innhold

Ny tilskuddsordning for egenorganisert aktivitet

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning der kommuner kan søke om tilskudd til bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. Anleggene skal ha vesentlige elementer av nyskaping.

For nærmere beskrivelse av aktuelle anlegg og tilskuddsordningen vises det til vedlagt informasjon fra Kulturdepartementet:

Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til disse anleggene, og det er kommunene som må eie anleggene og være ansvarlige for drift. Tilskuddsordningen innebærer at det kan søkes om tilskudd på inntil 50% av kostnadene. Tilskuddsbeløpene kan være mellom 2 og 4 mill. kroner, dvs. at ordningen er innrettet mot anlegg med en kostnad på ca. 4 – 10 mill. kroner. Ordningen er et 3-årig prøveprosjekt med en tenkt ramme på 100 millioner kroner. For 2017 er det satt av 35 millioner kroner.

Klubber som har idéer til anlegg som kan komme inn under denne tilskuddsordningen bør snarest mulig ta kontakt med sin kommune. Det anbefales at man i første omgang tar kontakt med kommunens idrettskonsulent (eller saksbehandler for spillemiddelsøknader), ev. politikere med interesse for idrett og fysisk aktivitet, og legger fram informasjon om det aktuelle anlegget med idéer til aktiviteter og skisser til løsninger.

Dersom klubbene har behov for assistanse til vurdering av prosjekter kan NSF v/ Marit Gjerland marit.gjerland@skiforbundet.no kontaktes. Skiforbundet anmoder kretsene om å spre denne informasjon til sine klubber, ev. også til kommunene.

nif-epi04, 04
NTB scanpix