Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

For barn og unge opp til 20 år kan skirenn gjennomføres uten begrensninger i antall deltakere. For voksne kan arrangement gjennomføres med en antallsbegrensning på 200 personer. Sist oppdatert 14. januar.

Fra og med 14. januar gjelder følgende for gjennomføring av skiidretten:

For barn og unge opp til 20 år (til og med klasse 20 år etter NSFs klassedefinisjon) kan skirenn gjennomføres uten begrensninger i antall deltagere. I tillegg til deltagerne kan nødvendig antall voksne, som arrangør, støtteapparat og foreldre, være til stede.

For voksne kan arrangement gjennomføres med en antallsbegrensning på 200 personer. Gjennomføringspersonell og støtteapparat kommer i tillegg.
Det er tillatt å gjennomføre flere arrangement samme dag, det vil si at grupper på 200 kan skiftes ut flere ganger i løpet av dagen.

Dersom arrangementet har flere enn 100 deltagere, skal det ikke tilrettelegges for publikum.
Innendørsfasiliteter som er nødvendige for teknisk renngjennomføring kan benyttes. For øvrig skal ikke innendørsfasiliteter, med unntak toaletter, benyttes.

Arrangøren plikter å sørge for en smittevernmessig forsvarlig gjennomføring og NSF anbefaler at alle arrangører utarbeider en smittevernplan.
Arrangøren skal registrere alle tilstedeværende med tanke på eventuell smittesporing.

For øvrig gjelder følgende generelle smittevernråd:
Hold avstand
Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer
Bruk munnbind i alle områder hvor du er i nærheten av andre, unntatt under selve idrettsutøvelsen

Kompensasjonsordninger for idrett og frivillighet
Søknadsfristen for arrangement i november og desember er 18. januar 2022.

Se mer: Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følge av covid- 19.

Tidlere artikkel, desember 2020:

«Best Practice» for ski-Norge (Artikkel er under revisjon)

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges
2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.

Eksempel på arrangementsmanual (NB: Ikke oppdatert etter siste smittevernregler).
Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).

3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Se Helsedirektorates veileder for idrett for mer informasjon og anbefalinger knyttet til utøvelse av idrettsaktivitet. 

Nyttig informasjon og maler:

  • Kompensasjonsordning
  • NIF og Vipps tilbyr gratis besøksregistreringssystemet for arrangement: qrona.nif.no.
  • Vi oppfordrer alle arrangører, medlemmer i klubber, foreldre og foresatte å gjennomføre Norges Idrettsforbunds koronavettkurs.

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI02, 02
VM snøsport