Hopp til innhold

FIS-registrering freeski

I Norge er både NOR Freeski-cupen og NM (junior og senior) FIS-renn, alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens. Innmelding innen 15. november.

FIS-poeng:

FIS-poeng brukes til å rangere utøvere. Det er minstekrav på antall poeng for å delta i f.eks World Cup og flere andre internasjonale konkurranser. I Norge er både NOR Freeski-cupen og NM (junior og senior) FIS-renn, og det ble vedtatt på vårmøtet 2019 at alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens. FIS-poeng-listen brukes også til å trekke startfelt i overnevnte konkurranser.

Påmeldingsfrist:

Ta utgangspunkt i dagens FIS-liste og gi klubbvis tilbakemelding på mail: buskerud@skiforbundet.no innen  15. november 2020 om:

  • Hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
  • Løpere som eventuelt skal strykes fra lista.
  • Nye løpere (PS! Husk å sende inn AD-skjema)
  • Endringer på utøvere, navn, klubb etc.

Egenerklæringsskjema for nye løpere (Athletes Declaration) sendes til Buskerud Skikrets senest innen 15. november 2020 skannet pr. E-post: buskerud@skiforbundet.no Utøvere under 18 år må ha signatur av foresatte.

Husk også at utøvere må ha årslisens freestyle for å kunne registreres i FIS. Utøvere som ikke har fornyet årslisensen sin innen 01. desember blir satt som inaktive. Merk at vi kan sette utøvere som aktive igjen etter nyttår.

Prisen for innmelding på FIS-lista vil for kommende sesong være ca. kr. 400,- pr. løper. NSF dekker for løpere på sentrale landslag. Skikretsen sender samlet oversikt til Norges Skiforbund og forskutterer avgiften overfor NSF. Kretsen viderefakturerer klubben for utgiftene, og klubben velger selv om de dekker dette, eller om de viderefakturerer utøverne.

Klubben har ansvar for å melde inn til skikretsen hvilke løpere som skal innmeldes, hvem som skal strykes og hvem som skal bli stående på lista. Løperne må derfor sørge for innmelding og utmelding via klubben sin.

 

NIF-EPI03, 03
NTB