Hopp til innhold

Rennsøknader skirenn 2020-2021

Da er det igjen tid for rennsøknader til kommende sesongs terminlister i de ulike skigrener i Buskerud. Alle rennsøknader må legges inn av klubbene i Sportsadmin innen 15. august.

Samtlige rennsøknader fra klubber i Buskerud Skikrets må legges inn i Sportsadmin innen 15. august. Dette gjelder alle rennkategorier med unntak av klubbrenn/klubbkaruseller. Etter rennsøknadsfristens utløp, utarbeider den enkelte grenkomite i skikretsen forslag til terminliste for sin gren. Endelige terminlister for Buskerud vil være klare i slutten av september/begynnelsen av oktober og vil da være synlige i online terminliste.

Alle søknader gjøres i Sportsadmin: Brukerveiledning

Vær innlogget i Sportsadmin med din klubb og ski i, ikke logget inn med klubb og gren. Dette er viktig for at rennet skal vises riktig i online terminliste. Under valget "aktivitet/idrett" i fane 2 i rennsøknaden velges den aktuelle skigren rennet tilhører.

Klubber som søker om Kretsmesterskap, kvalikrenn, Sparebank1-cup osv., legger inn dette i beskrivelsesfeltet i rennsøknaden i Sportsadmin. Det er viktig å legge inn utfyllende renninfo i Sportsadmin i forhold til å få en god online terminliste.

Minner alle søkere om at dere forsøker å bidra til å spre konkurransetilbudet utover i tid. Skikretsen ønsker flere tilbud om renn både i mars og april! Klubber som søker langrenn før jul, bes avklare renndatoer på forhånd.

Spørsmål kan rettes til skikretskontoret v/Liv, buskerud@skiforbundet.no, tlf. 419 26379

nif-epi04, 04
Pedro Lemos