Hopp til innhold

Ubemannet kretskontor

På grunn av økonomiske utfordringer samt covid-19 og begrenset aktivitet innenfor idretten, har Norges Skiforbund delvis permittert administrasjonen i skikretsen inntil videre.

Kretskontoret i Buskerud vil fremover kun ta seg av kretsens økonomi og regnskapsføring, øvrige henvendelser må rettes til andre mottakere frem til situasjonen endrer seg.

Spørsmål vedrørende aktivitet i kretsen kan rettes til leder i skikretsen eller i grenkomite:

Spørsmål vedrørende organisatoriske forhold, lover og regler kan rettes til idrettskretsen:

Spørsmål vedrørende IT eller idrettens systemer kan rettes til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettes til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01