Hopp til innhold

FIS-registrering freeski

I Norge er både NOR Freeski-cupen og NM (junior og senior) FIS-renn, og det ble vedtatt på vårmøtet 2019 at alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens.

FIS-poeng:

FIS-poeng brukes til å rangere utøvere. Jo bedre løperen er, jo flere FIS-poeng har han/hun. Det er minstekrav på antall poeng for å delta i f.eks World Cup og flere andre internasjonale konkurranser.

I Norge er både NOR Freeski-cupen og NM (junior og senior) FIS-renn, og det ble vedtatt på vårmøtet 2019 at alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens.

FIS-poeng-listen brukes også til å trekke startfelt i overnevnte konkurranser.

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 1.oktober 2019.

Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der men skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes ut må det meldes inn innen 1.desember 2019 for å unngå avgift. Kontakt hos NSF er freeski@skiforbundet.no.

Det er ikke mulig å melde seg inn direkte til NSF, det må gjennom ditt respektive kretskontor.

Som utøver skal du fylle ut og signere Athletes Declaration, og sende denne til klubben/kretsen. Utøvere under 18 år må ha signatur av foresatte.

Avgift:

Norges Skiforbund fakturerer kretsen 375,- per utøver. Utøvere på landslag dekkes av NSF.

Kretsen viderefakturerer klubben for utgiftene, og klubben velger selv om de dekker dette, eller om de viderefakturerer utøverne.

NIF-EPI02, 02