Hopp til innhold

Innmelding FIS-liste langrenn 2019-2020

Da er det tid for innmelding av løpere til FIS-lista langrenn for kommende skisesong. Sjekk lista for din klubb! Frist er 1. september.

Det er igjen tid for innmelding av løpere til FIS-lista og følgende løpere skal innmeldes:

  • SENIORLØPERE og JUNIORLØPERE  (fra klasse 17 år) som deltar i FIS-renn, Norges Cup og NM kommende skisesong,  skal stå på lista.

Løpere som skal delta i ovennevte renn, må ha undertegnet egenerklæring/Athletes Declaration. De som tidligere er meldt inn i FIS-systemet og dermed har undertegnet Athletes Declaration, trenger ikke gjøre dette på nytt.
NB: Nye løpere som ikke har undertegnet Athletes` Declaration, må gjøre det og sende skjemaet til skikretsen før innmelding. Ingen løpere blir påmeldt FIS-listen uten å ha undertegnet erklæringen. Løpere under 18 år, må ha foreldres/foresattes underskrift.
Husk å  skrive på  ”engelsk måte”( ikke æ,ø,å).

Påmeldingsfrist:

Ta utgangpunkt i dagens FIS-liste og gi klubbvis tilbakemelding på mail: buskerud@skiforbundet.no innen  1. september 2019 om:

  • Hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
  • Løpere som eventuelt skal strykes fra lista.
  • Nye løpere (PS! Husk å sende inn AD-skjema)
  • Endringer på utøvere, navn, klubb etc.

Egenerklæringsskjema for nye løpere (Athletes Declaration) sendes til Buskerud Skikrets senest innen 1. september 2019 pr. post eller skannet pr. E-post. (postadr.: Buskerud Skikrets, Schwartzgt. 6, 3043 Drammen.  E-post: buskerud@skiforbundet.no)

Prisen for innmelding på FIS-lista vil for kommende sesong være ca. kr. 350,- pr. løper, etteranmelding dobbel pris. NSF dekker for løpere på sentrale landslag. Skikretsen sender samlet oversikt til Norges Skiforbund og forskutterer avgiften overfor NSF. Skikretsen viderefakturerer klubbene i ettertid når vi mottar faktura fra Skiforbundet etter sesongen 2019-2020.

Klubben har ansvar for å melde inn til skikretsen hvilke løpere som skal innmeldes, hvilke som skal strykes, og hvilke som skal bli stående på lista. Løperne må derfor sørge for innmelding og utmelding via klubben sin.

NIF-EPI03, 03