Hopp til innhold

Skikretsting og vårmøter onsdag 8. mai

Buskerud Skikrets inviterer klubbene til Skikretsting samt grenvise vårmøter onsdag 8. mai. Påmelding ting innen 1. mai. Tingdokumenter og agenda vårmøter er nå lagt ut.

Onsdag 8. mai avholdes Skikretsting i Buskerud Skikrets på Sole Gjestegård på Noresund. Etter tingdelen vil det bli separate vårmøter for langrenn, alpint og hopp/kombinert.

Husk påmelding av tingdelegater innen 1. mai. Påmeldingslink i innkalling under.

INNKALLING TIL SKIKRETSTING/VÅRMØTER

DAGSORDEN SKIKRETSTINGET:

 • Registrering av tingdelegater/servering rundstykker fra kl. 17.30.        
 • Utdeling av utmerkelser.
 • Hilsen/presentasjon fra Norges Skiforbund v/styremedlem Erik Bruun.
 • Presentasjon fra Olympiatoppen Sørøst v/Jorunn Horgen 
 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent/sekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for Skikretsen i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs skipolitiske dokument.
 9. Behandle budsjett for Skikretsen.
 10. Valg

AGENDA VÅRMØTE LANGRENN:

 • Presentasjon av ny langrennskomité perioden 2019-2021
 • Handlingsplan 2019-2021. LK’s utfordringer de nærmeste to sesongene
 • Samlingsplan sesongen 2019-2020
 • Sparebank 1 cup – evaluering
 • Terminliste 2019/2020
 • Fluorforbud – hvilke oppfatninger har klubbene om dette?
 • Rekruttering/SUM

 AGENDA VÅRMØTE ALPINT:

 • Terminliste 19/20 sesongen
 • Kretssamlinger og viktige datoer. 
 • Presentasjon av ny AK
 • Eventuelt

AGENDA VÅRMØTE HOPP/KOMBINERT:

 • Presentasjon av den nye komiteen
 • Runde fra team/klubber; -  status etter sesong.
 • Rekruttering – hva bør vi gjøre for å rekruttere flere til hopp og kombinert. (Jon Ola innleder).

 

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix