Hopp til innhold

Info og innkvartering HL, NM og Norgescup langrenn 2019/2020

Informasjon i.f.m. HL/NC/NM om overnatting, bestilling, smøreopplegg osv.

RENNINFOSKJEMA LANGRENN 2019-2020

Bestilling og betaling for overnatting gjøres direkte av hver klubb til overnattingsstedet DER IKKE ANNET ER OPPGITT. Se ovenstående renninfoskjema.

Langrennskomiteen må presisere følgende retningslinjer ved bestilling til overnattingssted.

 1. Klubbene sørger for samlet bestilling til arrangementene så snart som mulig. Bestilling skal skje skriftlig  via e-post
 2. Klubbene har anledning til å bestille plass til utøvere med et påslag på 1/3 til ledere. Mindre klubber bør forsøke å samarbeide om hvem som tildeles «leder/foreldrekvoten» på 1/3. 
 3. For at skikretsen skal ha løpende oversikt over klubbenes tilmeldinger av plasser, sendes kopi av epost til overnattingssted til gabrieljohannessen@hotmail.com
 4.  Spørsmål rundt overnatting og smøreopplegg rettes til LK-leder Gabriel Johannessen, tlf. 916 66999, mail: gabrieljohannessen@hotmail.com

 Info om kretsens smøreopplegg:

BINDENDE PÅMELDING TIL BUSKERUD SKIKRETS SMØREOPPLEGG EQUINOR CUP JR - LYGNA 10.-12. JANUAR 2020.
Vedlagt følger informasjon og link til påmelding til smøreopplegg under Equinor NC jr Lygna 10.-12.januar 2020.
Buskerud Skikrets fortsetter også i år det gode samarbeidet med NTG Geilo Langrenn.
Smøreteamet benytter skikretsens NC jr Facebookside (denne siden) til formidling av informasjon.
Smøresjef for Buskerud Skikrets er Gjermund Rønning.
Info om opplegget:
1. Klassisk ski som skal prepareres leveres i smøreteltet til Buskerud Skikrets på Lygna skistadion. Tidspunkt for innlevering er torsdag 9. januar mellom kl 15:00 - kl 17:00. Info om tidspunkt av ski til klassisk Sprint og skøyting blir lagt ut på facebook.
2. Ski med utøvers navn skal være pålagt dagens glider, siklet og børstet. Klassiske ski skal være tydelig merket med smøresoner 0.1 …. 0,4. Festesone skal være rubbet med sandpapir. Dersom smøreteamet ønsker ytterligere informasjon fra løpere, vil det bli gitt beskjed om dette.
3. Smøreteamet vil legge ut forslag til valg av glider på Facebook-siden til Buskerud Skikrets onsdag 8.januar.
4. Smøreteamet vil være behjelpelig med råd om hvilke ski dere bør velge, dersom dere er usikre på dette.
 
Bindende påmelding innen 30. desember via denne linken:
Pris:
Pris for preparering av et skipar under konkurransene på Lygna er kr kr 500 pr par pr konkurransedag. All fakturering av preparering vil skje samlet til klubben etter endt sesong.
Spørsmål om skikretsens smøreopplegg rettes til Gjermund på epost eller på mobil:

 

UTTAKSKRITERIER STAFETTLAG HOVEDLANDSRENNET I LANGRENN 2020

1.       Komité

 • Arne Christoffer Sand, leder
 • Roger Espeli
 • Anne Håvi
 • Torstein Aakre

2.       Komiteens ansvar og myndighet

Komiteen er tildelt det fulle ansvar for uttaket. Det forutsettes at både utøvere, foreldre, foresatte og trenere stiller seg lojalt bak uttaket.

3.       Kriterier for uttak

Følgende konkurranser skal legges til grunn for uttak:

 •           Tour De Kongsberg –fristil (4. jan)
 •           Tour De Kongsberg –klassisk (5. jan)
 •           Eiker Skifestival – klassisk (9. februar)
 •           Mjøndalsrennet – fristil (15. februar)
 •           Resultater fra individuelle konkurranser i Hovedlandsrennet

Komiteen skal utøve nødvendig skjønn ved uttaket. Eksempler på skjønn er

 •           Fravær fra nevnte konkurranser grunnet sykdom
 •           Formutvikling fram mot Hovedlandsrennet

Komiteen står også fritt til å vurdere andre resultater dersom det er usikkerhet om uttaket.

Det tas ut 3 toppede guttelag og tre toppede jentelag. Resten av lagene settes opp etter klubbtilhørighet, geografi og evt ønsker.

Alle utøverne som ønsker, får gå stafett.

NIF-EPI03, 03