Hopp til innhold

Telenorkarusellen

... er Skiforbundets viktigste rekrutteringstiltak - for alle grener. Meld inn arrangement for 2016-17 og søk om gratis arrangørmateriell innen 10. november.

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer. Gjennom samarbeidet med Telenor og Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. 

Vinteren 2015-16 ble det satt rekord, da hele 83 000 premier ble sendt ut til 550 arrangører.

Årets materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik.

Bli arrangør!
Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangøre Telenor Karusellen. Alle må søke, også tidligere arrangører. Tidligere arrangører får automatisk tilsendt en e-post med link til søknadskjema.

Søknadsfrist 
for Telenor Karusellen 2016-17 er satt til 10. november 2016.

Søknader etter den datoen vil få tilsendt materiell senere enn hovedutsendelsen dersom det er mer materiell igjen!
Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

Krav til arrangører:
 ... Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
 ... Legg opp til de aktiviteter og alternative konkurranseformer som hver gren anbefaler.
 ... I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement til telenor.karusellen@skiforbundet.no

Få flest mulig i ditt lokalmiljø til å bli med, her har du maler for annonsering.

MELD PÅ ARRANGEMENT HER   ÅRETS BROSJYRE    HJEMMESIDER TELENOR KARUSELLEN

 

nif-epi04, 04