Hopp til innhold

Nyhetsbrev Buskerud Skikrets høst 2016

Her er en oppsummering av viktige saker og info fra Buskerud Skikrets, les høst-nyhetsbrevet pr. oktober 2016. PS! Oppdatert 11. oktober med ny dato for høstmøte alpint; 2. nov.

 Til

  • alle klubb- og grenkontakter i Buskerud Skikrets

  • styre og komiteer i Buskerud Skikrets


Her er en oppsummering av VIKTIGE saker p.t. Scroll deg nedover, klikk på linkene og les mer. Og send gjerne videre til andre i din klubb!

Telenor Karusellen...

... er Skiforbundets viktigste rekrutteringstiltak - for alle grener. Meld inn arrangement for 2016-17 og søk om gratis arrangørmateriell innen 10. november. 

Treningslederkurs langrenn Tyristrand/Ringerike…

Buskerud Skikrets starter opp Treningslederkurs langrenn på Tyristrand/Ringerike 18. oktober. Meld deg på online i MinIdrett innen 10. oktober.

Høstmøter Buskerud Skikrets…

Buskerud Skikrets avholder følgende høstmøter for klubbene:

  • 24. oktober har langrenn sitt høstmøte på Sole Hotel/Noresund. Ingen forhåndspåmelding.
  • 27. oktober er det regionalt høstmøte hopp/kombinert i Vikersund. Link til egen info her, påmelding innen 23. oktober.
  • 2. november har alpint sitt høstmøte på Sole Hotel/Noresund. Ingen forhåndspåmelding. PS! Flyttet fra 26. oktober da man ønsker høstmøte etter det sentrale høstmøte i NSF.
  • 21. – 23. oktober er det i Norges Skiforbunds regi høstmøte freestyle + TD-update, dommer- og arrangørkurs freestyle på Scandic Helsfyr. Klubbene må huske å melde på representanter her innen 11. oktober (dekkes av klubb/deltaker). Freestylekomiteen i Buskerud ønsker å samle Buskerudrepresentantene til et fellesmøte ifm NSF-møtene, fint om klubbene melder til skikretskontoret hvem som kommer.

Norges Skiforbunds nye utviklingsmodell og den nye skireformen…

Vil bli informert om på du ulike høstmøter.

Temakveld ”Den gode barneidrettstreneren”, Drammen 2. november…

Bli med på temakveld 2. november i Drammen: "Den gode barneidrettstreneren", hva er god barneidrett? Hedda Berntsen har innlegg for ski.

TD-/arrangørkurs langrenn 10. november…

Buskerud Skikrets innbyr nye og gamle TD-er samt rennarrangører til TD-/arrangørkurs langrenn på Sole/Noresund torsdag 10. november. Påmelding innen 2. november.

Åpne skisamlinger langrenn på Oset 10. - 13. november…

Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets ønsker kretsens langrennsløpere med foreldre og søsken velkommen til åpne treningssamlinger på Oset Høyfjellshotell, Golsfjellet, i perioden 10.-13. nov. 2016. Påmelding innen 21. oktober.

Prosjektmidler fra Buskerud Skikrets 2016…

Buskerud Skikrets utlyser prosjektmidler for 2016. Skiklubber/team samt skikretsens grenkomitèer kan søke til skikretsen innen 17. oktober 2016.

Terminlister skisesongen 2016-2017…

Da er terminlister for alle grener for Buskerud lagt ut i online terminliste på Skikretsens/Skiforbundets sider. Oversikt i pdf-format for alpint og langrenn/turrenn finner dere her.

Prepareringsmidler/spillemidler til utstyr 2016…

Mer info/søknadsfrist kommer

Skilisens 2016-2017…

Med skilisens er alle skiløpere f.o.m. fylte 13 år forsikret mot uhell og skader både på trening og konkurranser helt fram til 30. september 2017. Løpere som hadde skilisens i fjor, får betalingsinfo tilsendt direkte, nye løpere legges inn av klubb i lisensmodulen i Sportsadmin.

Antidoping …

Viktig info for klubbene.

Husk å korrigere klubbinfo i Sportsadmin…

Husk å korrigere klubbinfo i Sportsadmin slik at klubben ligger inne med riktig leder, E-postadresse, webadresse osv.

Hvem er ildsjelene i ditt idrettslag? Nominér kandidater nå!

Ny facebookside for Buskerud Skikrets…

Buskerud Skikrets har opprettet en felles facebookside i tillegg til de sidene vi har fra før i ulike grener. Klikk deg inn og lik siden! Viktig info og oppdateringer legges ut her.

Og vi minner  om skikretsens hjemmeside www.skiforbundet.no/buskerud som gjør det lettere å følge med på alt som skjer.

NIF-EPI02, 02