Hopp til innhold

Pallen i J16: 1 pl. Silje Opseth Holeværingen IL/Flying Team Vikersund 2 pl. Hanna Midtsundstad Vaaler 3 pl. Rebecca Eggen Røykenhopp Flying Team Vikersund . Foto; Kim Bjørndalen/www.hoppski.no

Hovedlandsrennet hopp/kombinert

Årets Hovedlandsrenn for 15/16 år i hopp og kombinert ble avviklet i Botne/Stokke 27. feb. - 1. mars. Buskerudløperne oppnådde svært gode resultater.

Silje Opseth, Holeværingen og Thea Sofie Kleven, Gjerpenkollen vant hhv 16- og 15-årsklassen under Hovedlandsrennet i hopp i Botne. Videre vant Rebecca Eggen, Røykenhopp bronsemedaje i J16. Blant gutta ble Sølve Jokerud Strand, Vikersund IF beste med femteplass i G15. Meget sterke plasseringer i 16.årsklassen for Håkon-Kristoffer Tande, KIF med 6. plass og Anders Sandberg Håre, Vikersund med  8. plass.

Lagkonkurransen på søndag ble avlyst da værforholdene gjorde skihopping uforsvarlig.

Hoppresultater finnes her: http://idrett.speaker.no/Downloads/221617/docs/Resultatliste_2_omg_HL_hopp_l%C3%B8rdag.PDF

Silje fulgte opp med sterk sølvmedalje i kombinert. I G15 ble Lars Gunnar Næsvold, Røykenhopp best av våre med 11. plass. Ringkollenløperne Jonas og Simen Jacobsen fulgte på 12. og 15. plass.

Kombinertresultater: http://www.skiforbundet.no/Images/Arrangement/HL2015%20Stokke/Resultatliste%20Kombinert-2.pdf

Første omgang i spesielt hopprenn dannet startgrunnlaget for kombicrossen. Silje sikret seg her sin tredje medalje i HL! Blant gutta hadde Buskerud fem utøvere til start og Lars Gunnar ble best med 11. plass.

Kombicrossresultater: http://www.skiforbundet.no/Images/Arrangement/HL2015%20Stokke/KombiCrossResultatHL.pdf

 

 

NIF-EPI03, 03