Hopp til innhold

Telenorkarusellen 2015-2016

Nå kan klubber og lag tilknyttet skikretsen søke om tildelingen av ny sesong med Telenorkarusellen. Søknadsfrist er 8. november!

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og vi inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt. Og med de siste års enorme respons friskt i minne, ble det også svært stor respons med ca. 75 000 deltakere og 540 arrangører i Telenor Karusellen. Print ut årets brosjyre.

SØKNADSFRIST
Søknadsfristen for Telenor Karusellen 2015/2016 er satt til 8. november 2015. Vi tar i mot nye arrangører etter søknadsfristen så lenge vi har materiell nok. Link til søknadskjema finner du her.

SESONGEN 2015-16
Årets materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 

ARRANGØRER 2015-16
Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene
  •  Legg opp til de aktiviteter og alternative konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement til telenor.karusellen@skiforbundet.no
NIF-EPI03, 03