Hopp til innhold

En gledelig stopp i verneprosessen

Idretten har engasjert seg i verneprosessen knyttet til at 8 områder innenfor markagrensen er foreslått vernet, hvorav ett område er Blåfjell i Buskerud.

Skiidretten har vært kritisk til de foreslåtte verneområdene, fordi forskriftene vil begrense vår idrett innenfor de foreslåtte områdene.  For idretten er det viktig å sikre at alle kan bruke marka uten at vern gir ytterligere begrensninger. Nestleder i  Buskerud Skikrets, Hege Mortensen, har vært rådgiver for Skiforbundet og Idrettsforbundet i denne prosessen og i forrige uke vedtok kongen i statsråd å utsette verneprosessen.

 Det er en fantastisk delseier for idretten, folkehelsa og frivilligheten!!!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/pressesenter/pressemeldinger/2014/53-skogomrader-er-vernet-i-dag-.html?id=777905

Bakgrunn: Sak fra Oslo Skikrets.

NIF-EPI03, 03