Hopp til innhold

Terminliste/TD-oppsett langrenn og turrenn er klart

Da er terminliste samt TD-oppsett for langrenn og turrenn for Buskerud skisesongen 2014-2015 klart. PS! Merk endringer i KM klassisk/fri i forhold til opprinnelig publisert terminliste.

Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets har satt opp terminliste og TD-oppsett langrenn og turrenn for Buskerud for skisesongen 2014-2015, her er terminliste/TD-oppsett.

Alle renn er også lagt ut i online terminliste og det er terminlista online på nettet som vil bli oppdatert videre og som skal benyttes. Vi ber nå alle rennarrangører om å gå gjennom sine renn i SportsAdmin og legge inn komplett renninfo der det ikke er gjort,  legge inn komplette  klasser og distanser (for å få benyttet online påmelding). Eventuelle renninnbydelser/løypeprofiler og  andre dokumenter kan også legges inn i rennet i Sportsadmin slik at de blir synlige under rennet i online terminliste.

Klubber som ønsker, kan ta i bruk online betalingsløsning for innkreving av startkontingent, se info: https://itinfo.nif.no/Online_betaling  

NIF IT- support har telefon 03615, E-post: support@idrettsforbundet.no

TD (teknisk delegert):

TD-oppsettet fremkommer i terminlisteoppsettet samt i online terminliste. Her er link til all info for rennarrangør og TD samt kontaktinfo for alle TD-er: http://www.skiforbundet.no/buskerud/langrenn/td-oppsett-buskerud/

Ved eventuelle TD-forfall ber vi om at den enkelte TD helst skaffer en erstatter og gir skikretsen beskjed om dette.  Alle forfall/endringer må meldes til skikretsen pr E-post buskerud@skiforbundet.no   i god tid før rennet.

Alle TD-er som er satt opp med TD-oppdrag, får automatisk skilisens dekket av NSF. NSF betaler utvidet årslisens til alle TD-er, slik at TD er forsikret i forbindelse med besiktigelser m.m. og  under selve arrangementet. TD-ene vil få utvidet forsikringsdekning. Som for alle aktive løpere, vil TD også være forsikret ved egentrening.

Skikretsens TD-vest sendes ut til nye TD-er som ikke hadde oppdrag og fikk vest i fjor.

Husk TD-/arrangørkurset på Sole 10. november for både nye og gamleTD-er samt rennarrangører:http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/td-arrangorkurs-langrenn-10-november/

Alle klubber som søker og arrangerer renn, er pålagt å ha TD som kan disponeres til renn i andre klubber i løpet av sesongen. Klubber som ikke har dette i orden, må sende deltaker(e) til TD-kurset 10. november. Her er oversikt over TD-er i klubbene pr i dag. Videre er det et krav at alle arrangører av skirenn, skal ha TD internt i egen organisasjon for sikring av kvalitet.

NIF-EPI02, 02