Hopp til innhold

"Skiing Norway" - nytt sponsorkonsept for skiklubbene

”Skiing Norway” er et sponsorkonsept som kombinerer det beste av lokal innsats i skiklubbene og det arbeidet som gjøres i Norges Skiforbund.

Et felles løft for alle som elsker snø.

Sammen kan vi sørge for at de økonomiske rammene for å drive skiidrett blir bedre. Samtidig vil vi gi en større del av norsk næringsliv mulighet til å være med på reisen.

"Skiing Norway" er et konsept som bygger på det bærende prinsipp i alle sponsorkonsepter: Ytelser og gjenytelser. Ytelser fra samarbeidspartnere i form av økonomiske bidrag eller varer/tjenester. Gjenytelser i form av rettighetene til å bruke skiidretten i egen forretningsvirksomhet. Fram til nå har sponsorkonseptene i NSF i stor grad vært tilpasset store nasjonale og internasjonale virksomheter. Med "Skiing Norway" har vi laget et sponsorkonsept som er tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Det unike med konseptet er at samarbeidspartnerne både bidrar i lokalmiljøet og i elitesatsingen. Våre nye partnere vil få synlighet lokalt og mulighet til å bruke skiidretten som motivasjon og inspirator overfor kunder og ansatte. Samtidig vil de få gode muligheter til å delta på store arrangementer og dermed bli en del av "de magiske øyeblikkene" som skiidretten fortsetter å gi oss. "Skiing Norway"-konseptet bygger på følgende: 

  • Det er utviklet tre kategorier; Gull, sølv og bronse. Kategoriene har definerte rettigheter og økonomiske forpliktelser. Prisene varierer fra kr 10.000 – 50.000 pr år, og varigheten er 3 år.
  • De økonomiske bidragene deles 50/50 mellom selger (klubb/krets) og Norges Skiforbund
  • Det etableres en egen nettside og et eget nettforum for deltakerne i "Skiing Norway".
  •  Norges Skiforbund utvikler og produserer salgsmateriell og sørger for nødvendig opplæring og informasjon.
  • Norges Skiforbund produserer og distribuerer logomerker, diplomer og utstillingsmateriell til samarbeidspartnerne.
  • Norges Skiforbund arrangerer opplegg i forbindelse med World Cup-arrangementene i Norge.
  • Det etableres en egen koordineringsfunksjon i Norges Skiforbund for opplæring, informasjon og salgsstøtte. 
  • Salgsarbeidet gjøres av skikretsene og klubbenes medlemmer.

Her finner du brosjyre med mer detaljert informasjon om innholdet i "Skiing Norway"-konseptet.

 

NIF-EPI03, 03